Stiftelsen Norsk luftambulanse

Våre forskere

Vi ønsker at det medisinske tilbudet utenfor sykehus skal være best mulig – derfor forsker vi på områder som kan forbedre luftambulansetjenesten. Les mer om våre forskere og deres prosjekter.

Doktorgradsstipendiater

Andre forskere ansatt i SNLA:

Tidligere doktorgradsstipendiater