Skip to main content

Tidlig diagnose av hjerteinfarkt

Kan vi stille hjerteinfarktdiagnosen allerede i ambulansen ved å bruke ultralyd og blodprøver, slik at vi kan sende pasienter raskere til riktig behandling på sykehus?

Forsker Lars Jacobsen står foran infarktambulansens bakdører.
Lars Jacobsen

Hjerteinfarkt

Lars Jacobsen

lars.jacobsen@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Marius Rehn
Samarbeids­partnere
Sørlandet sykehus, Universitetet i Oslo

Følg Lars:

ResearchGateCristin

Hva forsker du på?

Jeg forsker på hjerteinfarkt. Hvert år får 13 000 nordmenn infarkt, og det er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Men bare 1 av 3 akutte hjerteinfarkt vises på hjerteprøven EKG i dagens ambulanser, så flertallet må påvises ved hjelp av ultralyd, blodprøver og røntgenundersøkelse. Dette er utstyr og undersøkelser som vi bare har inne på sykehusene i dag. Dermed må mange pasienter med brystsmerter og infarktsymptomer legges inn på nærmeste lokalsykehus. Her kan de sjekkes for tegn til hjerteinfarkt, noe som tar tid – før de med infarkt kan sendes videre til nærmeste sykehus som har PCI-behandling (utblokking av tette blodårer). Tiden som går tapt mens vi venter på diagnosen kan gjøre at mer av hjertemuskelen dør.

Spørsmålet vårt i denne forskningen er da: Kan vi gjøre undersøkelser med ultralyd og blodprøver allerede i ambulansen, og oppdage flere infarkt enn vi gjør i dag, og tidligere?

Hvordan skal du finne ut av det?

I samarbeid med Sørlandet sykehus har vi utstyrt en ambulanse med en ultralydmaskin som er utviklet spesielt for dette forskningsprosjektet. Denne maskinen kan gi like gode bilder av hjertet som maskinen inne på sykehuset. Ambulansearbeidere tar da ultralydbilder av hjertet ute i ambulansen, og hjertelegen inne på sykehuset får med en gang bildene til analyse på sin PC. Ambulansearbeiderne bruker også et håndholdt apparat til å måle proteinet troponin i blodet. Hvis en pasient har høyt troponinnivå på blodprøvene kan det være et tegn på at muskelen er skadet, og at hun eller han har hjerteinfarkt.

Hvorfor er dette viktig?

Vi tror at pasienter kan komme mye raskere til behandling på sykehus som har PCI hvis vi oppdager hjerteinfarktet allerede i ambulansen med enten ultralyd, blodprøver eller en kombinasjon av disse. Om infarktet oppdages og behandles tidlig nok, kan pasienten får et hjerte som er nesten like bra som før infarktet For pasienten betyr det at skaden ved infarktet kan bli mye mindre. Og motsatt; hvis pasienten kommer sent til PCI-behandling kan hjertet ha fått en uopprettelig skade. Dette har stor betydning for livskvaliteten, og i ytterste konsekvens kan det bety forskjellen på å komme seg tilbake til jobb eller bli ufør.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Brystsmerter er en av de vanligste årsakene til at folk tar kontakt med helsevesenet. Men i dag har vi ikke gode nok metoder til å skille helt ufarlige brystsmerter fra et akutt hjerteinfarkt. Hvis denne forskingen viser det vi tror den vil gjøre, vil de riktige pasientene kunne få tidligere behandling for folkesykdommen hjerteinfarkt.  Luftambulansen kan brukes til de pasientene som trenger det mest, sykehusene kan avlastes, og pasienten kan få det bedre.

Følg Lars Jacobsen i Cristin

Relaterte saker: