Skip to main content

Rask akutthjelp ut til pasienten

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de er.

Vi er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. I 45 år har vi talt pasientenes sak og sørget for nye løsninger. Over 300 000 støttespillere og 4000 støttebedrifter er med på folkedugnaden om å utvikle luftambulansetjenesten til å bli enda bedre.

Båre trilles fra et gult helikopter

Forskning – for en tryggere framtid

Med 30 stipendiater er vi et av Europas største fagmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus.

Rødt utviklingshelikopter i vinterlandskap

Innovasjon – ideene våre skal fly!

Vi jobber for å finne nye løsninger slik at hjelpen blir både raskere og tryggere.

Helsepersonell utfører livredning

Kompetanseheving – vi blir bedre sammen

Ingen redder liv alene! Derfor må vi styrke hele redningskjeden med trening og ny kunnskap.

Jens Moe etablerte Bård Østgaards stiftelse i 1977.

Hvem er vi?

I 1979 startet lege og pionér Jens Moe den norske luftambulansetjenesten på dugnad. Sammen med en gjeng ildsjeler, satset han hus og hjem, tok opp lån og kjøpte inn et helikopter til privat utrykning. Det ble starten på en lang kamp for å etablere det som i dag er blant verdens beste legehelikoptertjenester. Men vi er ikke i mål. Og vi taler fortsatt pasientenes sak, for ikke alle har like god og rask tilgang på akuttmedisinsk hjelp når det står om liv eller død.

Gult helikopter med mannskap i snølandskap

Slik er luftambulansen organisert

Vårt datterselskap Norsk Luftambulanse Helikopter er operatør på alle landets tretten legehelikopterbaser. Det operative gjøres på oppdrag for den statlige Luftambulansetjenesten HF. Tjenesten er offentlig finansiert. Eierstrukturen gjør at vi har en unik mulighet til å se hva som bør forbedres, og å teste og ta i bruk nyvinninger i tjenesten. I tillegg eier vi datterselskapet Norsk Luftambulanse Teknologi, som eier flere luftambulansebygg, og samtidig utvikler og drifter teknologi til bruk i akuttmedisinsk tjeneste.

Årsberetninger

Jobb hos oss

Norsk Luftambulanse Helikopter

Vedtekter og styrende dokumenter

Feltverving

Regionråd og frivillighet

Stiftelsen Norsk Luftambulanse magasin

Slik kan du støtte vårt arbeid