Skip to main content

Hvem er vi?

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av Norges største ideelle organisasjoner.
I over 40 år har vi arbeidet mot et felles mål: Å fremme avansert prehospital akuttmedisin.
Vi bruker årlig 250 millioner kroner på medisinsk forskning og teknologisk utvikling av akuttmedisin utenfor sykehus. Alt er finansiert av våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Hva gjør vi?

Vårt viktigste mål er å jobbe for en stadig bedre luftambulansetjeneste i Norge.
Dette arbeidet kan deles inn i tre hovedområder:

VI FORSKER
For akutt syke og skadde teller hvert minutt. Våre forskere brenner for at behandlingen utenfor sykehus skal bli stadig riktigere, raskere og mer avansert.

Vi har over 40 forskere og stipendiater i seks forskningsklynger i ulike deler av landet. Dette er Europas største forskningsmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus.

Ingen redder liv alene. Derfor samarbeider vi tett med norske helseforetak, Helsedirektoratet, høgskoler, universiteter og kommuner.

VI UTVIKLER
Vårt tette bånd til datterselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter gir oss en unik mulighet til å se hva som kan bedres i den norske luftambulansetjenesten. Mannskapet på legehelikoptrene kan fortelle hvor skoen trykker, vi kan utvikle nye teknologiske løsninger, og til slutt kan den norske stat implementere disse løsningene.

De teknologiske løsningene blir driftet og utviklet av vårt datterselskap, Norsk Luftambulanse Teknologi.

VI KURSER
Vi mener at statens krav til trening og kursing av mannskapet i luftambulansetjenesten ikke er nok. Derfor sørger vi for å gi piloter, redningsmenn og leger flere muligheter til å øke sin kompetanse og til å øve på redningsoperasjoner. Slik blir tjenesten tryggere både for de ansatte og for pasientene.

Vi gjennomfører også kurs for de andre nødetatene og for annet medisinsk personell. Stiftelsen kurser også lokale brannvesen over hele landet i avansert førstehjelp.

Hvordan er luftambulansetjenesten i Norge organisert?

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for luftambulansetjenesten i Norge, som består av ambulansefly og legehelikopter. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

Tjenesten settes ut på anbud, med kontrakter på seks år om mulighet for å forlenge kontrakten med fire år til sammen. Norsk Luftambulanse Helikopter drifter alle landets 13 baser for legehelikopter.Tilsvarende drifter Babcock Scandinavian AirAmbulance de sju basene for ambulansefly i Norge.

Hvordan er Norsk Luftambulanse organisert?

Vårt formål er å fremme avansert prehospital akuttmedisin. Det betyr at vi ønsker en kontinuerlig utvikling av luftambulansetjenesten. Våre to datterselskaper bidrar til dette innenfor stiftelsens formål. Norsk Luftambulanse Helikopter er legehelikopteroperatør og drifter alle landets 13 baser for legehelikopter på kontrakt med staten. Datterselskapet NLA Teknologi er et selskap for å utvikle, eie og drive baseeiendom, i tillegg til å drive innovasjon og utvikling av teknologiske løsninger og systemer.

Vi samarbeider tett med det offentlige slik at effekten av vår forskning og utvikling skal komme pasientene til gode. Dette samarbeidet mellom det offentlige og vår ideelle organisasjon har vært motoren for utvikling og innovasjon innen luftambulansetjenesten i Norge i over 40 år. Det har ført til at vi nå har en tjeneste i verdensklasse.

Hva brukes de innsamlede pengene på?

Våre støttemedlemmer og støttebedrifter gir årlig flere hundre millioner kroner til vårt arbeid. Som ideell organisasjon tar Stiftelsen Norsk Luftambulanse aldri ut fortjeneste. Det gjør heller ikke operatørselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter.
Eventuelle overskudd i datterselskapene føres direkte tilbake til tjenesten gjennom kvalitetsforbedringer og økt beredskap. 

Over 300 000 støttemedlemmer og 4000 norske bedrifter er med på denne folkedugnaden.
Denne formidable støtten gjør at vi kan jobbe for at alle i Norge skal få raskere og riktigere akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus.

Sammen gjør vi en forskjell.