Skip to main content

Kompetanse – Vi deler kunnskap for å styrke kjeden som redder liv

 Høy kompetanse i nødetatene er viktig. Det vet alle som har opplevd å bli akutt syk eller skadet. Ny kunnskap må deles. Derfor bruker vi drøye 50 millioner kroner i året på kompetanseheving for luftambulansepersonell, ambulansearbeidere, politi og brannvesen. Alt gjør vi for at vi sammen skal bli bedre, og sammen redde flere liv.  

Ingen redder liv alene

Vi har vært med på å etablere et nettverk av lokale akuttmedisinske team over hele landet, som er lært opp i avansert førstehjelp.

Dette jobber vi med

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidrar til kunnskapsformidling og utdanningstiltak hos medisinsk personell i luftambulansetjenesten og andre nødetater.

Målet er å øke kunnskap, ferdigheter og samarbeidsevner, slik at alle i redningskjeden jobber enda mer effektivt og bedre koordinert når noen blir akutt syke eller alvorlig skadet.

00 / 00
00 / 00
Luftambulansemannskap øver på evakuering av pasient høyt oppe i mast, med mye og komplisert tauverk.

Treningsleir for mannskapene

Den årlige treningsleiren arrangeres for å styrke samarbeidet og sikre høy kvalitet og sikkerhet for pasienter og mannskap i luftambulansen.

Skal være gode sammen når det gjelder

I 25 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangert kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid for redningspersonell i Norge.

– Helt avgjørende når det skjer ulykker, sier brannsjefen i Meldal.

Debrief etter øvelse, redningsmannskaper fra ulike yrkesgrupper står i sirkel foran brannbil.
Mona Guterud og Helge Fagerheim Bugge tester app i ambulanser for å oppdage hjerneslag tidligere

Tester app i ambulanser for å oppdage hjerneslag tidligere

Kan ambulansepersonell bruke en app for å gjøre samme undersøkelse som slaglegene inne på sykehuset? Et banebrytende forskningsprosjekt skal gi kunnskap og mulighet for rask diagnostikk allerede i ambulansen.

Akuttportalen

Her finner du e-læring knyttet til våre kurskonsepter.

Trening ved drukning

Du kan bidra til mer trening – for en tryggere hverdag