Skip to main content
Sommercamp: Her øves det på livreddende førstehjelp etter drukning under sommercampen 2018

Trening med mening

Erfaringer på tvers av yrkesgruppene. Oppdatert kunnskap om livreddende tiltak. Luftambulansens fagcamp har i 14 år gitt operativt personell realistisk trening i kritiske situasjoner.

Tekst: Lasse Lønnebotn / Foto: Thomas T. Kleiven

Publisert: 31.05.2024

Alle kan bli bedre i jobben sin. Og når jobben handler om å redde liv og helse, kan hver lille centimeter av forbedring utgjøre en stor forskjell.
 
Det var kongstanken da Stiftelsen Norsk Luftambulanse startet den første fagcampen i 2011. I et krevende naturterreng i Ål i Hallingdal, tok luftambulansens leger, piloter og redningsmenn avbrekk fra jobbhverdagen for å drille ferdighetene. Camp Torpomoen var i gang, den første fellessamlingen med piloter, redningsmenn og leger.
 
Siden har fagcampen blitt arrangert hvert år. Målet er at hver deltaker skal øke kompetansen, men også styrke samarbeidet på tvers av faggruppene, teste ut nytt utstyr og utvikle solide standarder for alle. Og sammen løfte akuttmedisin til nye høyder.

Vintercamp: Ulike årstider byr på ulike utfordringer. Her øves det på alpin ferdsel og redning under årets vintercamp i Tromsø
Vintercamp: Ulike årstider byr på ulike utfordringer. Her øves det på alpin ferdsel og redning under årets vintercamp i Tromsø. Foto: Rolf Magnus W. Sæther

Bygger tillit

På fagcampen legges listen høyt for å lage scenariene så realistiske som mulig. Det er intens jobbing, opp mot 12 timer om dagen, i krevende terreng der deltakerne må finne gode løsninger mens klokken tikker raskt. Det kan være en bygdefest som kommer ut av kontroll og skadde mennesker ligger strødd. Andre ganger en prematur fødsel, søk og redning etter at tandemhoppere har kollidert i et tre, eller barn som må reddes opp av sjøen.
 
De testes i komplekse redningsoperasjoner som utfordrer både den teoretiske og praktiske forståelsen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at de blir kjent med hverandres styrker og svakheter, og hvilket utstyr hver enhet bruker. Og like viktig: At de bygger tillit til hverandre. Tillit til at de ikke setter hverandre i fare den dagen det virkelig gjelder.
 
Hvert år deltar opp mot 200 fagpersoner over en femukersperiode. Hver deltaker er med i én uke, uforstyrret av jobbhverdagens utrykningsalarmer og vaktordninger.

Håper å innføre en standard

I 2024 ble campen inndelt i to samlinger, vinter og sommer. Vintercampen var i Tromsø i februar, og det ble blant annet øvd på å hente ut personer etter snøskred. Det innebar intens og krevende leting og graving, deretter vurdering av den skadde og riktig behandling. Der lege, pilot og redningsmann må gjøre hverandre gode.
 
Fagcampen er finansiert av stiftelsen, men målet er å gjøre campen til en bindende standard for alt redningspersonell. Da kan staten innføre treningen som et krav til
yrkesgruppene.
 
Uansett er fagcampen kommet for å bli.
For å sitere én av instruktørene: «Skal du bli god, må du øve».

Støtt vår kompetanseheving

Relevante saker: