Stiftelsen Norsk luftambulanse

Førstehjelp – Hva gjør du?

Det er så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare vite hva! Her finner du våre førstehjelpsråd.

De profesjonelle er ikke der når ulykken skjer. De kommer senere. De første livsviktige minuttene kan det være du som tar deg av den hardt skadde eller alvorlig syke. Forbered deg med våre førstehjelpsressurser:

Førstehjelp ved hjerneslag
Hjerneslag er en av de store folkesykdommene og årsak til invaliditet og dødelighet. Proppløsende behandling kan redde millioner av hjerneceller og hindre varig invaliditet. Forutsetningen er at befolkningen kjenner symptomene på hjerneslag, og at helsevesenet sørger for rask og riktig hjelp. Lær symptomene her.

Førstemann til skadestedet – trafikkulykke
Årlig er det over 6 000 trafikkulykker med personskade i Norge. Din innsats kan bli nødvendig. Vet du hva du må gjøre hvis du er først til skadestedet?

Slik pakker du bilen riktig!
Usikret bagasje kan volde alvorlige skader på deg eller dine medpassasjerer dersom du skulle komme opp i en ulykke eller en situasjon der du må bråbremse. Disse seks rådene bør du følge for sikker pakking av bilen!

Skredulykker
Flere mennesker dør årlig i snøskred i Norge. Mange blir tatt og helt eller delvis begravd. Lær hvordan du hjelper en som er tatt av skred, og hvordan du selv unngår å havne i et.

Redning på isen
Å ferdes på is er en fantastisk opplevelse, men innebærer også farer. Her får du råd om forholdsregler du bør ta, sikkerhetsutstyr og hva du må gjøre om uhellet er ute.

Frostskader og nedkjøling
Frostskader og nedkjøling skjer både i forbindelse skiturer, fritidsaktiviteter og ulykker, og ofte under alkoholpåvirkning. Tilstanden kan fort bli alvorlig og livstruende. Her får du råd om hvordan du kan redde liv.

Førstehjelp ved allergisk sjokk
Veldig mange har en form for allergi. Noen reagerer på bjørkepollen, mens andre får rennende nese og klør i øynene når det er katter i nærheten. De fleste allergiske reaksjoner er uskyldige, men enkelte ganger kan en allergisk reaksjon bli alvorlig.

Ring 113!
Altfor mange kvier seg for å ringe 113 ved akutt sykdom eller skade. I videoen under forteller en AMK-operatør om hva som egentlig skjer når du ringer 113: