Skip to main content

Forskning på akuttmedisin – for å gi deg rask og riktig behandling

For å få en bedre luftambulansetjeneste trenger vi å forske – forske på pasientbehandling, nye prosedyrer, systemer og medikamenter. Forskning gjør vi i tett samarbeid med helseforetak og universiteter over hele landet. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Ingen redder liv alene.

Smerte­behandling i ambulanse

Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? Forskning på området gjør vi i samarbeid med Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Gult legehelikopter i vinterlandskap. Mannskapene hjelper en skadelidende person. Forskning bidrar til å styrke luftambulansetjenesten i Norge.

Ledende fagmiljø i Europa

Takket være deres støtte er vi blant Europas ledende forskningsinstitusjoner innen akuttmedisin utenfor sykehus. 30 stipendiater jobber for at vi kan redde flere liv i årene som kommer.

Hva forsker vi på?

Her kan du lese de siste sakene om forskningen vår.

00 / 00
00 / 00

Møt forskerne

Våre forskere brenner for å gjøre en forskjell. De ønsker at du og jeg skal få best mulig behandling. For å få til det kreves forskning. Nå jobber over 40 stipendiater og forskere i seks forskningsklynger i Norge. Alle for å finne svar på morgendagens utfordringer innen akuttmedisin utenfor sykehus.

Forsker Ingrid Nygren Rognes. Hun gjør forskning på hvorfor immunforsvaret overreagerer etter alvorlige skader.
Forskerne Helge Fagerheim Bugge og Mona Guterud forsker på om man oppdage hjerneslag tidligere. Deres forskning bidrar til å styrke den prehospitale tjenesten.

Forskningen vår i 2023

Lurer du på hva vi fikk til i 2023? Les mer her!