Skip to main content

Leger og seniorforskere Else Charlotte Sandset og Maren Ranhoff Hov

Hjerneslag: Kvinner kan ha andre symptomer enn menn

Tre av ti hjerneslagrammede får ikke de klassiske symptomene. Det gjelder som oftest unge kvinner.

Tekst: Lasse Lønnebotn / Foto: Jon Tonning

Publisert: 12.09.2023

– Det er en stor utfordring for helsevesenet, sier Maren Ranhoff Hov, lege og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo Universitetssykehus (OUS).

Hun har forsket på prehospital hjerneslagdiagnostikk, og mener at det haster å bygge opp enda bedre hjerneslagkompetanse i helsevesenet. Ikke bare kan kvinner få andre typer symptomer, men forskning har vist at helsepersonell ikke alltid gjenkjenner disse symptomene som tegn på hjerneslag.

– Helsepersonell kjenner godt til symptomene som syv av ti personer får, men er kanskje ikke like oppmerksomme på disse andre symptomene – som ofte rammer yngre kvinner, sier Hov.

Andre symptomer

Hjernen er kontrollorganet til hele kroppen og styrer mange komplekse funksjoner, og derfor er det ikke uvanlig at noen får andre symptomer enn de klassiske, forteller seniorforskeren:

– Disse symptomene kan være synsforstyrrelser, koordinasjonsproblemer og vanskeligheter med finmotorikken. Noen kan oppleve svimmelhet eller balanseproblemer. Andre kan bli sløve og søvnige, og i verste fall miste bevisstheten. Og i noen tilfeller kan den emosjonelle styringen forsvinne, og da kan personen bli forvirret og oppføre seg unormalt.

Hun presiserer:

– At man blir svimmel eller søvnig betyr selvsagt ikke alltid at personen er rammet av hjerneslag, men ved tegn til helt akutte forandringer skal varsellampene ringe.

Forskerne Maren Ranhoff Hov og Else Charlotte Sandset forteller om hvordan kvinner kan ha andre hjerneslagsymptomer enn menn
Forskerne Maren Ranhoff Hov og Else Charlotte Sandset forteller om hvordan kvinner kan ha andre hjerneslagsymptomer enn menn.

Nytt forskningsprosjekt

Hvorfor kvinner rammes oftere av uvanlige symptomer, er uklart, forteller Else Charlotte Sandset, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege ved nevrologisk avdeling på OUS. 

– Historisk sett har vi ikke forsket på kjønn, fordi man har tenkt at biologien er lik for kvinner og menn.

Noe vet vi: I Australia fulgte forskere 200 000 pasienter som hadde blitt skrevet ut etter hjerneslag. Da viste det seg at kvinner under 70 år ofte fikk en annen diagnose enn hjerneslag i ambulansen på vei til sykehuset – selv om det senere viste seg at de hadde slag.

– Høyst sannsynlig har mange kvinner fått diagnoser som angst eller migrene, når de egentlig hadde hjerneslag. Det tyder på at kvinner i mange tilfeller ikke har fått riktig akuttbehandling, sier Sandset.

Nå er Sandset, Hov og flere kolleger i gang med et nytt forskningsprosjekt om kvinner og hjerneslag. Målet er å oppdage flere hjerneslag, og oppdage dem fortere.

Karianne Larsen er nevrolog og forsker på om og i hvor stor grad slagambulansen har nytte for pasienter med hjerneslag.

Støtt vår livreddende forskning