Skip to main content
Nevrolog Karianne Larsen tar sin doktorgrad som forsker på slagambulansen

Lær symptomene på hjerneslag

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 – hvert minutt teller. Lær mer om symptomene på hjerneslag her.

Hjerneslag kan ramme i alle aldre. Et hjerneslag starter akutt, og symptomene avhenger av hvilket område i hjernen som rammes. Har du mistanke om at noen har et akutt hjerneslag, må du handle raskt og ringe 113. Lær deg symptomene og førstehjelp ved hjerneslag.

Hjerneslag er en av våre store folkesykdommer og en viktig årsak til invaliditet og dødelighet i hele verden. Årlig er det rundt 12 000 nordmenn som rammes. Kun halvparten rekker frem til sykehus innen 4 timer fra symptomene har startet, og kun 1 av 5 med blodpropp i hjernen mottar akuttbehandling med blodfortynnende medisin.

Prate, smile, løfte

De mest kommuniserte symptomene på hjerneslag, er beskrevet i huskeregelen «Prate, Smile, Løfte». Dersom noen plutselig synes det er vanskelig å prate, smile eller løfte armene, kan det være hjerneslag. Typisk for hjerneslag er at det oftest rammer den ene halvdelen av kroppen. Mistenker du hjerneslag, ring medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart. 

Disse symptomene gjelder for 70 prosent av tilfellene ved hjerneslag.

Andre symptomer på hjerneslag

Som nevnt har 70 prosent av pasientene et eller flere av disse tre symptomene, men mange andre kroppsfunksjoner kan rammes ved et hjerneslag. Symptomene er avhengig av hvilket område i hjernen som rammes. Nedsatt kraft i et ben eller en hånd, problemer med synet, nedsatt følelse i huden og svimmelhet er andre vanlige symptomer. Forskning tyder også på at hjerneslag utarter seg annerledes hos kvinner enn for menn, og at kvinner derfor oftere uttrykker andre symptomer. Dette gjelder særlig for yngre kvinner.

Oftere hos kvinner enn for menn inkluderer symptomene generell sykdomsfølelse, kvalme, angst, hodepine og påvirket bevissthet. Mer forskning på hvordan symptomene avhenger av kjønn kan bidra til at flere diagnostiseres med hjerneslag, og dermed gis riktig behandling tidligere.

Ring 113 raskt

Hjerneslagsymptomer som går over i løpet av et døgn blir kalt et drypp. Dette skyldes en blodpropp som har tettet en blodåre i hjernen, men som etter hvert har løst seg opp slik at blodstrømmen gjenopprettes. Dette er et varsel om at et større hjerneinfarkt kan komme. Fem prosent av de med et drypp vil rammes av et hjerneslag innen ett døgn, og ti prosent innen en uke. De som har slike episoder skal derfor legges inn i sykehus for undersøkelser rettet mot å forebygge hjerneslag.

Det er viktig å ringe medisinsk nødtelefon (113) raskt ved mistanke om hjerneslag. Dette er en akutt sykdom som skal raskt til sykehus for behandling. Behandlingen bør startes så raskt som mulig for best effekt, helst innen den første timen – og hvert minutt teller!

Vår forskning på hjerneslag

Med tilsammen over 30 stipendiater og forskere er Stiftelsen Norsk Luftambulanse blant Europas ledende forskningsinstitusjoner innen akuttmedisin utenfor sykehuset. Dette er takket være våre støttemedlemmer og -bedrifter.

Flere av disse forsker på hjerneslag.

Les mer om hjerneslagforskningen i forskningsklyngen i Oslo her.

Din hjelp er viktig!

Å forstå at det kan dreie seg om et hjerneslag er en forutsetning for å kunne tilkalle hjelp og starte behandling. Noen av tegnene og symptomene på slag er typiske og kan vanskelig blandes sammen med noe annet. Som pårørende eller vitne til en akutt syk kan man derfor være til stor hjelp med å stille en foreløpig diagnose.

Relaterte artikler: