Skip to main content

Forskningsklyngen i Oslo: Hjerneslag, biomarkører og immunforsvaret etter store skader

Hvert år rammes over 12 000 personer i Norge av hjerneslag. Tidlig behandling kan avgjøre om pasientene kan gå, snakke og forstå igjen. Under halvparten av de som får hjerneslag rekker fram til sykehuset tidsnok til å få effektiv behandling. 

Vår forskning i en slagambulanse med CT-maskin har allerede vist at luftambulanseleger trygt kan stille diagnosen på hjerneslag og starte behandling dersom slaget skyldes blodpropp. Samtidig forsker vi for å finne ut om stoffer i blodet kan avsløre hjerneslag tidlig. Er det mulig å erstatte en tung CT-maskin med en blodprøve og et lite stikk i fingeren?

Vi lærer også opp ambulansepersonell på bakken i å stille hjerneslagdiagnosen. De møter ofte hjerneslagpasientene først. Til dette har vi utviklet en app, eSTRoKE, et hjelpemiddel som kan gjøre ambulansepersonell i stand til å gjøre den samme hjerneslagundersøkelsen som slaglegene gjør på sykehus.

I Oslo-klyngen forsker vi også på immunforsvaret. Det har som oppgave å beskytte oss mot sykdom og reparere ved skade. Men ved store skader kan immunsystemet noen ganger overreagere og gi livstruende sykdom i organer som i utgangspunktet var friske. Hvilke biologiske mekanismer i kroppen står bak, og kan vi hindre at det skjer? Målet er å forstå dette, slik at vi kan finne et tidsvindu der vi kan hemme kroppens overreaksjon med målrettede medisiner.

Seniorforskere

Stipendiater

Siste saker