Skip to main content

Hjerneslag

Else Charlotte Sandset er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og generalsekretær for European Stroke Organisation.

Else Charlotte Sandset

Else Charlotte Sandset

Seniorforsker

else.charlotte.sandset@norskluftambulanse.no

Sandset er overlege og spesialist i nevrologi ved Seksjon for hjerneslag, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Her i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er hun seniorforsker og hovedveileder for stipendiat Helge Fagerheim Bugge på slagstudien ParaNASPP. I denne studien tar ambulansepersonell i Oslo i bruk en app som er spesialutviklet av stiftelsen. Med appen kan ambulansearbeidere gjøre den samme undersøkelsen som slaglegene inne på sykehuset. Kan det gi bedre kunnskap og mulighet for å stille slagdiagnose allerede i ambulansen – og dermed spare tid til innleggelse? Det ønsker Helge Fagerheim Bugge og medstipendiat Mona Guterud å finne ut. I tillegg til å være hovedveileder for Bugge er Else Charlotte Sandset biveileder for Mona Guterud. Forskningsprosjektet er et samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Sandsets hovedforskningsområde er blodtrykk i akuttfasen av hjerneslag. I doktorgradsarbeid jobbet hun med en stor randomisert kontrollert studie som hun driftet i ni land. I sin avhandling Blood pressure lowering treatment in acute stroke fant Sandset og hennes medarbeidere at høyt blodtrykk ikke bør rutinemessig senkes i den akutte fasen av hjerneslag, og resultatene ble publisert i tidsskriftet Lancet. Også etter endt doktorgrad jobbet Sandset med blodtrykk i akuttfasen av hjerneslag, som gjesteforsker ved The George Institute for Global Health i Sydney, og ved Division of Neuroscience, University of Nottingham.

Nå er hun rådgiver i to store internasjonale studier i henholdsvis Storbritannia (RIGHT2) og Kina (INTERACT4), begge studier som handler om prehospital blodtrykksbehandling hos pasienter med mistanke om hjerneslag.

Sandset er generalsekretær for European Stroke Organisation, som samler slagforskere, slagmiljøer og brukerorganisasjoner fra hele Europa. Hun er seksjonsredaktør i tidsskriftet Stroke og er redaksjonsmedlem for tidsskriftene International Stroke Journal og European Stroke Journal. Du finner også hennes publikasjoner i CRISTIN og PubMed, samt kan følge hennes Twitter-profil.