Skip to main content
Pilot flyr Utviklingshelikoptret

Din støtte redder liv

En støtte til oss er et bidrag til stadige forbedringer av den akuttmedisinske behandlingen utenfor sykehus. Din støtte vil ganske enkelt redde liv. Ingen gave er større enn det.

Støtt vårt livsviktige arbeid

Vi forsker på områder som kan forbedre luftambulansetjenesten

Vi ønsker at det medisinske tilbudet utenfor sykehus skal være best mulig – derfor forsker vi på områder som kan forbedre luftambulansetjenesten. 

Blant annet forskes det på om vi klarer å hindre at immunsystemet overreagerer og gir livstruende sykdom i indre organer ved store skader, som for eksempel etter trafikkulykker

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sitt utviklingshelikopter

Helikopter dedikert til forskning og utvikling

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har et eget utviklingshelikopter som er dedikert til forskning og utvikling.

Med det kan vi teste nye medisinske løsninger uten å forstyrre det livreddende arbeidet til luftambulansetjenesten. I tillegg kan vi eksperimentere med ombygging av inventaret i helikoptrene, og vi kan teste ut nye tekniske løsninger og medisinsk utstyr.

Pilot Jens Fjelnset monterer nok et værkamera

Flere værkamerastasjoner

En av de største utfordringene for luftambulansen er noe så naturlig som været. I vårt langstrakte land er det ikke alltid godt flyvær, derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse lenge jobbet med å finne løsninger for å kunne fly i dårlig vær – og vi har fått til mye.

Et av de viktigste prosjektene har vært å plassere værkamerastasjoner på strategiske steder i hele Norge. I juni 2020 plasserte vi ut værkamera nummer 100, og stadig settes nye opp over hele landet.