Her kan du lage gratis nødplakater

Når det haster kan minutter være forskjellen på liv og død. Nødplakaten skal hjelpe deg å varsle raskt til riktig nødetat når noe skjer. Det kan spare viktig tid.

Den gir deg oversikt over alle nødnumrene, koordinatene der du er og en oversikt over hvilke symptomer du alltid skal ta på alvor. Lag gratis nødplakater og heng opp hjemme, på hytta, jobb o.l.