Skip to main content

Innovasjon – for en bedre luftambulansetjeneste

Vi jobber for at syke og skadde pasienter skal få best mulig behandling. Derfor har vi til enhver tid en rekke innovasjonsprosjekter gående. Målet er at løsningene skal tas i bruk og gjøre luftambulansetjenesten enda bedre.

Kampen mot naturkreftene

Hvert tiende oppdrag stoppes av dårlig vær. Derfor utvikler vi løsninger som bedrer flysikkerheten, slik at pasienter kan få hjelp også i dårlig vær. 

AMK

Vi har utviklet video i nødsamtaler

Så langt bruker 85 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler i Norge vår videoløsning Hjelp 113 Video. Målet er at vi skal legge til rette for at alle landets sentraler kan ta i bruk video.

Nye løsninger for en bedre luftambulanse

Helikoptermannskapet ser først hva som kan forbedres. Sammen utvikler vi nye løsninger som kan spare livsviktige minutter for pasientene.

00 / 00
00 / 00
Utviklingshelikopter

Et flyvende laboratorium

Vårt nye utviklingshelikopter brukes til innovasjon, forskning og utvikling, for at pasienter skal få enda bedre hjelp i fremtiden.

Se flere innovasjonsprosjekter
Hjelp 113-appen

Husk å ha Hjelp 113-appen

Akutte situasjoner er ofte uoversiktlige. Mange blir stressa og glemmer hva de skal ringe. Hjelp 113-appen har oversikt over alle nødnumrene på ett sted slik at du enkelt kan ringe riktig nødetat. Last ned og start appen Hjelp 113 nå.