Skip to main content
Bedre flysikkerhet. Dronedetektorer ser farer i luftrommet, og kan bidra til å avverge ulykker.

Skal oppdage droner i lufta med dronedetektor

En kollisjon mellom drone og helikopter kan være katastrofalt. Nå tester Norsk Luftambulanse om dronedetektorer kan gjøre luftrommet tryggere.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther Foto:

Publisert: 06.06.2024

I dag er det omtrent en halv million droner i Norge. Ingen vet nøyaktig hvor de flyr. Samtidig opererer helikoptre fra politiet, Forsvaret og Luftambulansetjenesten i omtrent samme høyde som dronene. Dette luftrommet kontrolleres ikke av noe flyplasstårn.

NLA Teknologi setter opp en dronedetektor. Disse kan se droner på flere kilometers avstand. Foto: Jørgen Hauge Skogmo
NLA Teknologi setter opp en dronedetektor. Disse kan se droner på flere kilometers avstand. Foto: Jørgen Hauge Skogmo

– Dersom en drone kolliderer med et helikopter, kan konsekvensen i verste fall bli et havari over tettbygd strøk. Derfor må bemannet og ubemannet lufttrafikk gjøres synlig for hverandre, slik at de kan operere side ved side, sier flyoperativ inspektør Hans Edvard Sunde i Luftfartstilsynet.

I luftambulansetjenesten kjenner man til flere episoder der droner har dukket opp overraskende for piloter på oppdrag.

For å kunne oppdage slike flyvende trusler, har Norsk Luftambulanse montert luftromsovervåkningsutstyr på fem steder i Oslo-området. Alle nyere droner sender nemlig ut signaler som gjør dem elektronisk synlige. En dronedetektor av merket Avionix kan se disse signalene på opptil flere kilometers avstand, avhengig av hvilken type drone det er snakk om.

– Dette gir oss et komplett bilde av lufttrafikken over Oslo. Både fly, helikoptre, droner og hangglidere vil synes på kartene i realtid. Det vil gjøre luftrommet tryggere for alle som flyr både helikopter og drone, sier Jørgen Hauge Skogmo i Norsk Luftambulanse Teknologi.

Dataene fra detektorene er tilgjengelige for både piloter og droneoperatører.

Dronedetektor: Nyttig ved store ulykker

De fleste seriøse aktører melder inn planlagte droneoperasjoner i apper som Ninox Drone og HemsWX, og reserverer dermed et relativt stort område til seg selv. Det foregår også mye «usynlig» aktivitet, for eksempel blant turister og hobbyfotografer.

– Luftromsovervåkning vil være spesielt nyttig ved store ulykkeshendelser, naturkatastrofer og leteaksjoner, der droner og helikoptre må kunne operere side ved side, sier Skogmo.

Norsk Luftambulanse har satt opp nærmere 200 værkamerastasjoner over hele landet. Alle har tilgang på strøm og nett. Nå starter jobben med å montere dronedetektorer på flere av disse.

– Det Norsk Luftambulanse gjør er helt unikt og veldig spennende. Jeg kjenner ikke til at noe tilsvarende er prøvd andre steder i verden, sier Sunde i Luftfartstilsynet.

Kan bli landsdekkende

Luftromsovervåkningen i Oslo-området er foreløpig på utprøvingsstadiet.
 
– Vi ønsker å gjøre Oslo til et testområde, der all lufttrafikk overvåkes og dataene blir tilgjengelige for alle som trenger dem. Fungerer dette i Oslo, vil det bli aktuelt å innføre det på landsbasis, sier Hans Edvard Sunde.

Luftfartstilsynet ønsker å utrede et pålegg om å gjøre droner elektronisk synlig. Dette vil da gjelde droner over en viss vektklasse, samt paraglidere og hangglidere.

Jørgen Hauge Skogmo flyr drone

– Det vil gjøre luftrommet tryggere for alle som flyr både helikopter og drone, sier Jørgen Hauge Skogmo i Norsk Luftambulanse Teknologi.

Foto: Marius Svaleng Andresen

Norsk Luftambulanse utvikler en ny type redningshjelm. I innovasjons-laben i Lommedalen jobber ‪industridesigner Gábor Magyari med tegninger og 3D-modeller av vidunderet.‬‬‬‬‬

Relevante saker: