Skip to main content
Modell av Airbus eVTOL-drone, som er modifisert i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftabulanse. Vi ser på mulighetene for å utviklet et elektrisk og bemannet legehelikopter.

Elektriske luftfartøy i fremtidens luftambulanse?

Sammen med flyprodusenten Airbus ser Norsk Luftambulanse på om små utslippsfrie flymaskiner kan brukes i helsetjenesten.

Publisert: 13.04.2023 – Sist oppdatert: 22.01.2024

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther, Anders Vaaja Aspaas / Foto: Jørn Finsrud, Ambulanseforum

Den ser ut som en hissig rød øyenstikker. Maskinen med åtte propeller og vinger er et eksempel på hvordan Airbus ser for seg fremtidens flyvende ambulanser. Den skal være forholdsvis liten, batteridrevet, støysvak og utslippsfri, og skal kunne ta av uten rullebane.

På fagspråket kalles slike maskiner eVTOL (electric vertical take-off and landing). I helsesammenheng her hjemme vil man kanskje kalle det «legedrone», som ligner på legebil, legebåt og legehelikopter.
 
Det er særlig to mulige bruksområder som Airbus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse samarbeider om å besvare:
  
1. I byene sliter bilambulansene med kø og rushtrafikk når det haster. Legehelikopteret er en knapp ressurs som ikke kan lande hvor som helst i urbane strøk. Kanskje kan hjelpen nå raskere frem dersom legen rykker ut i et lite elektrisk luftfartøy?
 
2. Langs kysten finner vi mange bebodde øyer der reisetiden kan være lang. Kan flyet takle barske værforhold og bli fremtidens «legebåt» mellom øyene? 

Slik ser Airbus for seg fremtidens elektriske fly i Norsk Luftambulanse-drakt. (Illustrasjon: Airbus & Productions Autrement Dit.)

Slik ser Airbus for seg fremtidens elektriske fly i Norsk Luftambulanse-drakt. (Illustrasjon: Airbus & Productions Autrement Dit.)

Airbus er ekspert på flymaskiner, NLA er ekspert på operativ bruk av luftfartøyer utrustet for medisinsk assistanse, og skal bidra med kompetanse på innredning og behov for medisinsk utrustning, samt analyser av oppdragsprofiler.
 
– Vanligvis må vi se hva som er på helikopter- og flymarkedet og prøve å tilpasse oss. Nå kan vi være med å påvirke hvordan produktet blir gjennom samarbeidet med Airbus. På lang sikt kan dette være en stor del av ambulansetjenesten, på kort sikt kan denne typen luftfartøy utgjøre et godt supplement til eksisterende tjeneste, sier Hans Morten Lossius.

LEGEDRONE: Harald Jøsendal er Norsk Luftambulanses prosjektleder for legedrone-prosjektet stiftelsen har sammen med Airbus. (Foto: Jørn Finsrud / Ambulanseforum)

Harald Jøsendal er Norsk Luftambulanses prosjektleder for eVTOL-prosjektet stiftelsen har sammen med Airbus.
(Foto: Jørn Finsrud / Ambulanseforum)

Pasienten først

Sannsynligvis vil ikke elektriske luftfartøyer bli brukt til å transportere pasienter til sykehus i første omgang, men de kan for eksempel fly hjertestarter, medisiner og medisinsk personell ut til pasienten svært raskt. 
 
I utviklingsprosjektet er det tre ting som man ønsker å finne ut av, i prioritert rekkefølge:
 
1. Gir det en gevinst for pasienten?
2. Bidrar det til grønnere luftfart og bærekraft?
3. Kan det kutte kostnader i helsetjenesten?

Erstatter ikke legehelikopter

eVTOL finnes ikke på markedet i dag, men kan bli et supplement til dagens helsetjeneste på lengre sikt. Norsk Luftambulanse ønsker å være med på utviklingen, i samarbeid med en seriøs og etablert aktør i luftfartsbransjen.
 
Det er fortsatt utfordringer knyttet til utslippsfrie luftfartøy. Den største er rekkevidde, som foreløpig begrenses svært av hvor mye vekt de kan løfte, kombinert med at dagens batterier er tunge.

CityAirbus NextGen

Et lite elektrisk luftfartøy vil også bli mindre komplisert å manøvrere enn et vanlig helikopter. Selv om man kaller det legedrone, skal det flys av en pilot i starten.

Dagens små ambulansehelikoptre vil trenge 12-13 tonn batterier for å få den samme mengde energi som en full tank med flybensin, men er ikke i nærheten av å kunne ta av med så tung last. Den store utfordringen er å oppnå størst mulig rekkevidde samtidig som vekten holdes nede. Rekkeviddeproblemet kan kompenseres for ved å opprette ladestasjoner på baser, sykehus og andre landingssteder. Hvordan dette kan løses er blant tingene dette prosjektet skal forsøke å finne løsninger på.
 
Farkostene vil sannsynligvis bli enklere og billigere i drift og vedlikehold enn dagens fullblods helikoptre, og kan innebære lavere kostnader for helsetjenesten.

Flere fine saker: