Skip to main content
Slik ser Airbus for seg et elektrisk fly myntet på helsetjenesten.
(Illustrasjon: Airbus & Productions Autrement Dit.)

Fremtidens elektriske luftambulanse?

Airbus og Norsk Luftambulanse samarbeider for å se på hvordan små, utslippsfrie flymaskiner kan brukes i helsetjenesten.

Publisert: 13.04.2023

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther / Illustrasjoner: Airbus & Productions Autrement Dit.

Prototypen med åtte propeller og vinger er et eksempel på hvordan Airbus ser for seg fremtidens flyvende ambulansetjeneste, i tillegg til vanlige helikoptre.

Flymaskinen skal være batteridrevet og utslippsfri, og skal kunne ta av og lande vertikalt, uten å trenge flyplassrullebane.

På fagspråket kalles de eVTOL-fly (electric vertical take-off and landing). I mediene omtales de gjerne som flyvende taxier eller passasjerdroner.

Men kanskje er det innen helsevesenet det er mest behov for disse flyene, for å gi bedre helsehjelp og å øke tilgangen på helsetjenester i befolkningen?

Nå har Airbus og Norsk Luftambulanse innledet et formelt samarbeid for å se på hvordan slike fartøyer kan tilpasses bruk i helsetjenesten.

Norsk Luftambulanses bidrag i prosjektet vil være konseptutviklingen av den medisinske kabinen, og generelle analyser av potensialet for operasjoner i norske byer og distrikter.

Responstid viktigst

Både i byen og på landet er behovet stort for rask medisinsk hjelp ved akutt sykdom og skader.

Balkiz Sarihan, leder for Urban Air Mobility hos Airbus.
Balkiz Sarihan leder Urban Air Mobility hos Airbus (Foto: Airbus)

Hvordan kan vi forkorte reisetiden for legene? Hva vil være den mest effektive bruken av luftfartøyer for å nå pasienter raskere? Og hvordan sikrer vi at luftambulansepersonell kan operere i urbane områder, der folk bor tett og helikopterstøy er problematisk?
 
På Helgelandskysten ligger ca 90 bebodde øyer der reisetiden kan være lang. Kan et lite elektrisk fly takle barske værforhold og bli fremtidens legebåt mellom øyene?
 
Dette er noen av spørsmålene Airbus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse ­­­­­­­­­samarbeider om å besvare.
 
– Hovedmålet er å forbedre responstiden for medisinske tjenester. Samtidig kan vi redusere miljøbelastningen av luftoperasjoner. Vi tror også at dette kan bidra til å gi flere mennesker rettferdig tilgang til helsetjenester, sier Balkiz Sarihan, leder for Urban Air Mobility hos Airbus.

Rekkeviddeangst?

Det er fortsatt en del utfordringer knyttet til utslippsfrie luftfartøyer. Den største er vekt mot rekkevidde. Hvor langt maskinen kan fly før batteriet er tomt?

Til sammenligning: Med dagens teknologi vil et vanlig ambulansehelikopter trenge 12-13 tonn batterier for å få den samme mengde energi som en full tank med flybensin gir.

– Det pågår mye forskning fra alle interessenter i sektoren, siden dette er en felles utfordring for de fleste aktørene innen avansert luftfart. Vi i CityAirbus NextGen tar i bruk ekspertise fra hele Airbus-gruppen for å finne det riktige konseptet og optimalisere livssyklusstyringen av batteriene, sier Sarihan.
 
Rekkeviddeproblemet kan kompenseres for med god infrastruktur. For eksempel kan man opprette ladestasjoner på baser, sykehus og andre landingssteder. Der kan det ligge fulladede batterier som kjapt kan dyttes inn i flymaskinen etter at den har landet.

CityAirbus NextGen på flyplassen i Munchen (Illustrasjon: Airbus & Productions Autrement Dit.)

Små elektriske luftfartøyer vil neppe bli brukt til å transportere pasienter til sykehus, men de kan for eksempel fly hjertestarter, medisiner og legehjelp ut til pasienten svært raskt.

Sikkerhet er viktig. Selv om flyet i teorien kan fly seg selv, vil det kreves en opplært pilot ombord.

Det kreves også endringer i lovverket for å kunne fly slike farkoster i urbane strøk.

Her testflys den første utgaven av CityAirbus. Nå samarbeider Airbus med Norsk Luftambulanse for å lage neste generasjon.

Fremtiden er elektrisk

Mye er fortsatt på tegnebrettet, men en ting er sikkert: eVTOL-ene kommer, og helsetjenesten må se på muligheten for å ta dem i bruk. Ikke som en fullgod erstatning for dagens helikoptre, men som et supplement.
 
– Vanligvis må vi se hva som er på helikopter- og flymarkedet og prøve å tilpasse oss. Nå kan vi være med å påvirke hvordan produktet blir gjennom samarbeidet med Airbus. Om 15 år kan dette være en del av ambulansetjenesten, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 
Mer om konseptene Airbus jobber med:
https://www.airbus.com/en/innovation/zero-emission/urban-air-mobility/cityairbus-nextgen

Flere fine saker: