Skip to main content
Utviklingshelikopter over foss

Støtt oss med en gave

Hver dag jobber vi for at hjelpen skal komme raskest mulig frem og livreddende behandling skal kunne utføres på skadestedet, slik at den akutt syke har større sjanse for å overleve.

En støtte til Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en verdifull hjelp til dette arbeidet.

Bidra med en gave

Andre måter å gi en gave:

Forsker står inne på operasjonsstue

Vi forsker på områder som kan forbedre luftambulansetjenesten

Vi ønsker at det medisinske tilbudet utenfor sykehus skal være best mulig – derfor forsker vi på områder som kan forbedre luftambulansetjenesten.

Blant annet forskes det på om vi klarer å hindre at immunsystemet overreagerer og gir livstruende sykdom i indre organer ved store skader, som for eksempel etter trafikkulykker.

Pilot sitter i cockpit

Vi bidrar til opplæring blant utrykningspersonell og helsepersonell

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidrar til opplæring blant utrykningspersonell og helsepersonell i hele landet.

Målet er å øke kunnskap, ferdigheter og samarbeidsevner hos medisinsk personell og andre nødetater, slik at alle jobber enda bedre og mer effektivt ved akutt skade og sykdom.