Skip to main content

Kontakt oss

Mobiltelefon som holdes opp med appen Hjelp 113 åpen på skjermen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

TELEFON
+47 64 90 44 44

BESØK
Storgata 33 A, 0184 Oslo

POST
Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Gult legehelikopter flyr over snølandskap

Norsk Luftambulanse Helikopter
Norsk Luftambulanse Teknologi

TELEFON
+47 64 90 44 44

BESØK
Storgata 33 A, 0184 Oslo

POST
Postboks 414 Sentrum 0103 Oslo

Personale som jobber på giverservice i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Giverservice

TELEFON
+47 64 90 43 00

EPOST
post@norskluftambulanse.no

Stiftelsen Norsk Luftambulanse og presse

Presse og media

Vi tar imot henvendelser fra presse og media. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om Stiftelsen Norsk Luftambulanse, vil vite mer om prosjektene våre eller dersom du vil snakke med en av våre forskere.

Informasjon om Norsk Luftambulanses baser

Norsk Luftambulanse Helikopters baser

Norsk Luftambulanse Helikopter er eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og opererer alle de tretten norske legehelikopterbasene, samt fire i Danmark.

Luftambulansetjenesten har siden 1988 vært organisert og finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin, og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen.

Slik er Stiftelsen Norsk Luftambulanse organisert

Unni Grete Farestveit

Unni Grete Farestveit

Styreleder

unni.Farestveit@aenergi.no

+47 916 64 495

Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen

Styremedlem

tor.ingebrigtsen@unn.no

+47 911 99 843

Kari Anne Soltvedt

Kari Anne Soltvedt

Styremedlem

kari.anne.soltvedt@avinor.no

Ingunn Riddervold

Ingunn Riddervold

Ansattvalgt Styremedlem

ingunn.riddervold@norskluftambulanse.no

+4799226326

Karl Rohde-Næss

Karl Rohde-Næss

Ansattvalgt Styremedlem

karl.naess@norskluftambulanse.no

+4792234024

Cassandra Frisvoll

Cassandra Frisvoll

Ansattvalgt 1. vara

cassandra.frisvoll@norskluftambulanse.no

+4798097013

Gunn Lyngvær

Gunn Lyngvær

Direktør for samfunnskontakt

gunn.lyngvar@norskluftambulanse.no

+4791706689

Tom Hanssen

Tom Hanssen

Direktør forskning og utvikling

tom.hanssen@norskluftambulanse.no

+4792888200

Martine Laeng

Martine Laeng

Kommunikasjonsdirektør

martine.laeng@norskluftambulanse.no

+47 92 20 25 55

Kjetil Indrevik

Kjetil Indrevik

Direktør strategi luftambulansevirksomhet

kjetil.indrevik@norskluftambulanse.no

+4791869286

Tom Hanssen

Tom Hanssen

Direktør forskning og utvikling

tom.hanssen@norskluftambulanse.no

+4792888200

Ingunn Riddervold

Ingunn Riddervold

Seksjonsleder forskning

ingunn.riddervold@norskluftambulanse.no

+4799226326

Kjell Otto Fremstad

Kjell Otto Fremstad

Seksjonsleder utvikling

kjell.otto.fremstad@norskluftambulanse.no

+4793259865

Gunn Lyngvær

Gunn Lyngvær

Direktør for samfunnskontakt

gunn.lyngvar@norskluftambulanse.no

+4791706689

Marius Dale Romslo

Marius Dale Romslo

Regional rådgiver

marius.romslo@norskluftambulanse.no

+4793034989

Martine Laeng

Martine Laeng

Kommunikasjonsdirektør

martine.laeng@norskluftambulanse.no

+47 92 20 25 55