Skip to main content
Redningshund henger underhengende fra Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter

Hund + helikopter = sant?

Er en redningshund like god til å finne savnede når det henger et støyende helikopter over den?

Tekst og foto: Rolf Magnus W. Sæther

Publisert: 20.02.2023

Da kvikkleireskredet gikk i Gjerdrum i romjulen 2020, var det for farlig å sende hund og fører til fots inn i skredområdet for å søke etter savnede.

Søker i rasområdet: Redningshund, fører og redningsmann jobber under helikopteret for å finne savnede.
Søker i rasområdet: Hund, fører og redningsmann jobber under helikopteret for å finne savnede.

– Løsningen ble å fly inn hunder og førere med redningshelikopter. Hundeføreren ble festet med line til helikopterets redningsmann, mens hunden søkte etter savnede i katastrofeområdet. Dersom det skulle gå nye ras, kunne hundeføreren raskt løftes ut, sier Christian Høie, hundefører og instruktør ved Politiets hundetjeneste i Oslo.

Denne metoden er blitt benyttet flere ganger, men hittil har det manglet dokumentasjon på at hundesøk fungerer like godt i samhandling med helikopter som ellers.

– En prosedyre med å fly inn hundefører og redningshund i skredområder bør baseres på en studie som viser at det er en effektiv metode for å søke etter savnede. Derfor gjennomfører vi denne studien. Vi ønsker å finne svar på om metoden er formålstjenlig i tilfeller der risikoen er for stor til å bevege seg uten sikring med helikopter, sier redningsmann Magnus Wethal i Norsk Luftambulanse Helikopter.

Wethal bestemte seg for å gå vitenskapelig til verks for finne ut om søkehunder og helikopter er en god «match». Samtidig hadde kloke hoder hos både Politiets hundetjeneste og Norske Redningshunder tenkt i samme baner. De ønsket å bidra, og det ble startet et prosjekt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Blåser lukten bort?

Hundefører Jorg Jørgensen og redningshund Kompis løftes inn i søkeområdet

Det er en sur novemberdag i steinbruddet til et pukkanlegg i Bærum. Nå skal spørsmålene besvares på vitenskapelig vis. Politiet og Norske Redningshunder står klare med totalt seks hunder og førere, med varierende erfaringsbakgrunn fra tidligere søk. Vil hundens følsomme sanser påvirkes når det henger et helikopter 60 meter over den?

Portrett av redningsmann Magnus Wethal i Norsk Luftambulanse Helikopter. Kan en redningshund henge under helikopter og fremdeles gjøre en god jobb?
Søker etter svar: Redningsmann Magnus Wethal prøver å finne ut om hund og helikopter er en god kombinasjon.

– Støyen kan forstyrre hundene. Kanskje endres luktene av rotorvinden som blåser ned? Både hund og hundefører kan bli distrahert. Hvordan håndterer de å fly hengende under helikopteret? spør Wethal.

Forsøket går over to dager. Den første dagen blir det foretatt et ordinært hundesøk uten helikopter. Frivillige markører gjemmer seg godt rundt om i steinbruddet, som ligner et ekte rasområde. Et dommerpanel tar tiden og måler hundenes prestasjoner etter gitte parametere.

Én etter én søker hundene i området og markerer funn med korte bjeff, før hundeføreren strekker hånden i været og signaliserer det samme til juryen.

Flink, flyvende bisk

Dag to er dommens dag. Nå skal hundene flys inn hengende under Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter, sikret i en godkjent sele sammen med hundefører og redningsmann.

Hundefører Merete Hauge har 20 års erfaring fra Norske Redningshunder. Sammen med den niårige malinoisen Erox stiller hun og de andre deltakerne opp på egen fritid.

Klar for aksjon: Katastrofehunden Erox har mistet et øye på grunn av grønn stær, men fortsetter i jobben sammen med matmor Merete Hauge.
Klar for aksjon: Katastrofehunden Erox har mistet et øye på grunn av grønn stær, men fortsetter i jobben sammen med matmor Merete Hauge.

– Erox har bare flydd helikopter én gang tidligere, men han har ikke flyskrekk. Det går nok bra, men jeg er spent på om evnen til funn blir dårligere, sier Hauge, før de begge løftes opp i lufta.

Observatørkorpset har satt i ørepropper og det er klart for søk. Markørene har gjemt seg andre steder enn sist. I dag er hundeførerne sikret med tau til redningsmann og helikopter under søket, og får derfor ikke «fred og ro» til å konsentrere seg.

Merete og Erox går systematisk gjennom steinrøysa. Hundenesen lokaliserer de savnede effektivt. De andre biskene er like flinke.

Mange deltok. De fleste hundene hadde gått for å ta en velfortjent hvil da bildet ble tatt.
Mange deltok. De fleste hundene hadde gått for å ta en velfortjent hvil da bildet ble tatt.

– Observasjoner fra dagen tilsier at alle hundene er like effektive begge dager. De bruker omtrent like lang tid før de gjør funn, uavhengig om helikopteret er med. Dataene vi har samlet skal analyseres videre, men vi ser allerede nå at metoden fungerer, sier Magnus Wethal.

Prosjektet vil danne grunnlaget for Wethals masteroppgave ved Universitetet i Stavanger. Men han håper også at resultatet vil bidra til at det vurderes om søk med hund under helikopter bør innføres som en standardisert metode i redningstjenesten.

– Da kan vi unngå å bruke improviserte og ineffektive løsninger, men heller anvende kvalitetssikrede metoder når det haster, som når man skal søke etter savnede i skred, sier han.

Redningshunder er et uvurderlig verktøy i redningstjenesten.

– Hunder er helt unike, fordi de har ekstremt god luktesans. De kan søke i veldig store områder på kort tid. Det øker sjansen for å finne folk i live, sier Merete Hauge i Norske Redningshunder.

Utviklingshelikopter i jotunheimen med redningsmann i døren

Støtt vårt arbeid

Relaterte saker: