Skip to main content
Bilde av drone i lufta. Norsk luftambulanse og Avinor samarbeider om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av droner.

Nytt system vil varsle piloter om droner

Norsk luftambulanse og Avinor samarbeider om et nytt dronevarslingssystem, som gir helikopterpiloter varsel dersom de flyr i nærheten av droner.

Publisert: 20.06.2022

Tekst og foto: Rolf Magnus W. Sæther

Omtrent 500 000 nordmenn eier én eller flere droner. Til nå har det manglet et sanntidssystem som varsler helikoptrene om hvor dronene flyr til enhver tid.

Det ville Avinor Flysikring og Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjøre noe med. De har nå gått sammen for å opprette et nytt varslingssystem, beregnet på bemannet luftfart og spesielt politi-, rednings- og ambulansehelikopter.

– Legehelikoptrene flyr ofte utenfor kontrollert luftrom og må kunne lande nesten hvor som helst, for eksempel ved ulykker, søk- og redning, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter.

Han forklarer at nysgjerrige droneflygere ofte dukker opp på samme type hendelser.

– Kollisjon mellom helikopter og drone kan være svært alvorlig, og derfor utvikler vi nå vårt eget dronevarslingssystem, forklarer han.

Dronevarslingen ble satt i drift 1. juni og er nå til utprøving blant utvalgte brukere.

– Dette er første steg på veien for å vise bemannet luftfart hvor ubemannet luftfart befinner seg. På sikt vil det komme store internasjonale systemer for dronevarsling, men vi har ikke tid til å vente, og prøver å løse problemet her og nå, sier Bragstad.

Legehelikoptrene flyr ofte i samme høyde som droner. En kollisjon kan være svært alvorlig.

Legehelikoptrene flyr ofte i samme høyde som droner. En kollisjon kan være svært alvorlig.

Direkte kontakt mellom drone og helikopter

I varslingssystemet kan droneflygere registrere droneflygningen rett på nettsiden eller i mobil-appen. Da vil alle brukere av systemet umiddelbart få et varsel.

– Varslene kommer gjennom Norsk Luftambulanses værkamerasystem HemsWX, og så godt som alle helikopteroperatører og flyklubber i Norge bruker allerede systemet, forklarer Bragstad.

For droneflygeren som ønsker det kan kontaktinformasjonen deres vises for mannskapene. Da kan mannskapet kontakte flygeren direkte dersom de flyr inn i samme luftrom.

Slik vil et dronevarsel se ut for pilotene i værkamerasystemet HemsWX.

Slik vil et dronevarsel se ut for pilotene i værkamerasystemet HemsWX.

Videreutvikler luftfarten i en sikrere retning

Hver måned mottar Avinor mellom 300 og 400 forespørsler om droneflyvninger via appen Ninox Drone. Systemet blir nå tilrettelagt slik at innmeldte droneflygninger i Ninox også gir dronevarsler i HemsWX.

– Avinor er en aktiv deltaker i dronebransjen og luftfarten. Samarbeidet med Norsk Luftambulanse vil øke sikkerheten i luftrommet for den bemannede luftfarten, sier konserndirektør for Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.

Samtidig legger Avinor til rette for at droneflygere enklere kan forstå hvilke krav og tillatelser de må forholde seg til, og på den måten gjøre luftrommet tryggere for alle parter.

– Denne type samarbeid er viktig for å videreutvikle luftfarten i en sikrere retning gjennom bruk av ny teknologi, og vi er glade for å kunne samarbeide om dette, avslutter Pedersen.

Dronevarslene er også tilgjengelig for AMK-sentralenes luftambulansekoordinatorer, Hovedredningssentralen, helikopterbasene og andre brukere av systemet.

Relaterte saker