Skip to main content
Hjelp 113 Video
Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Video i nødsamtaler benyttet over 100 000 ganger

Nød- og legevaktsentraler over store deler av landet har tatt i bruk videostrømming fra innringerens mobiltelefon. Hittil er det gjennomført godt over 100 000 videooverføringer med løsningen, som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsedirektoratet.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Publisert: 03.05.2023 – Sist oppdatert: 18.07.2023

Dersom du ringer nødnummeret 113 eller 116 117 til legevakt, kan operatøren titte gjennom mobilkameraet ditt, dersom du gir samtykke.

Steinar Olsen er avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet. (Foto: Finn Oluf Nyquist)
Steinar Olsen er avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet. (Foto: Finn Oluf Nyquist)

– I uklare situasjoner har video hjulpet operatørene til å forstå hva som skjer i hos innringeren. Det har vært direkte livreddende i noen tilfeller, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

Videostrømming hjelper operatørene på AMK- og legevaktsentralene med å vurdere skaden eller sykdommen til pasienten. Dersom det trengs førstehjelp, blir det enklere å veilede den som ringer.
 
– Også i de mindre akutte hendelsene, har video bidratt til å avklare situasjonen så pasienten ikke trenger å dra på legevakta likevel. Dermed frigjøres ressurser som kan brukes der de virkelig trengs, sier Olsen.

Hjelp 113 Video
Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Siden oppstarten i 2020 har de fleste av landets 16 AMK-sentraler og 94 legevaktsentraler nå tatt i bruk video i pasientsamtaler.

I snitt gjennomføres 2000 videooverføringer per uke til nødmeldesentralene med videoløsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Når liv og helse står på spill, er tidlig varsling og riktig respons uhyre viktig. Vi er veldig fornøyde med at videoløsningen vår nå er i bruk i store deler av landet. Vi kommer til å fortsette å jobbe knallhardt med forskning og utvikling som hjelper pasienter utenfor sykehus, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Utvikles videre

Det forskes nå på effekten av bruk av video i legevaktsentralene. Og videoløsningen utvikles stadig, støttet av Stiftelsen Norsk luftambulanses 300.000 private givere og 4000 støttebedrifter. 
 
– Vi har også utviklet en app som muliggjør strømming av video fra vakttelefonen i ambulansen inn til AMK- og legevaktsentraler. Operatøren på sentralen kan koble på en aktuell ressursperson, for eksempel en lege i videostrømmen, sier prosjektleder Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 
– Dette prosjektet viser at offentlig samarbeid med ideelle organisasjoner kan være grensesprengende. Initiativet fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært avgjørende for å få dette på plass så fort.Vi er helt sikre på at video har kommet for å bli som et viktig verktøy. I fremtiden vil det komme flere typer teknologi som vil endre måten helsevesenet jobber på, sier Steinar Olsen i Helsedirektoratet.

Videoløsningen Hjelp 113 Video benyttes

Støtt vår innovasjon

Relaterte saker: