Skip to main content
Videoløsningen Hjelp 113 Video. Foto: Nathalie Sandal, NKLM

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Videoløsningen Hjelp 113 Video lar AMK- og legevaktsentraler se hva som skjer på skadestedet via innringers mobiltelefon.

Videoløsningen Hjelp 113 Video benyttes
Slik kan Hjelp 113 Video se ut fra operatørens ståsted

Videoløsningen Hjelp 113 Video er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Løsningen ble lansert i 2020, og er rullet ut som en del av dugnaden «Sammen redder vi liv» i samarbeid med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) og Helsedirektoratet.

Videoløsningen støtter enveis video mellom innringer og bruker, og legger til rette for en enkel og rask start av videosamtaler når man allerede sitter i en telefonsamtale. Bruk av video kan understøtte operatørens arbeid med å vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad, samt å gi råd og veiledning til innringer.

Video vil kunne gi operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Målet er å bidra til styrking av den akuttmedisinske kjeden i samarbeid med det offentlige fagmiljø.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er løsningseier, og tilgjengeliggjør og videreutvikler løsningen kostnadsfritt for bruk i helsevesenet. Utviklingen av videoløsningen er finansiert av innsamlede midler fra stiftelsens støttemedlemmer. HDO overtok selve driften og brukerstøtten av løsningen høsten 2021.

Etter avtale med Helsedirektoratet står Stiftelsen Norsk Luftambulanse fritt til å bruke løsningen til profilerings- og markedsarbeid.

Per mars 2024 har 10 AMK-sentraler og 87 legevaktsentraler avtale med HDO om drift av videoløsningen. Siden HDO overtok driften har det blitt gjennomført mer enn 230 000 videosamtaler.

I sesong 1, episode 7 av Akuttjournalen, Stiftelsen Norsk Luftambulanses podkast for fagfolk, kan du høre mer om videoløsningen. Lytt her, eller der du hører på podkast!

Demonstrasjon av videofunksjonen Hjelp 113 Video
Demonstrasjon av videofunksjonen Hjelp 113 Video Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Videoløsningen Hjelp 113 Video
Videoløsningen Hjelp 113 Video. Foto: Nathalie Sandal, NKLM

Slik virker videoløsningen

Videoløsningen Hjelp 113 Video kan aktiveres på innringers telefon av operatørene på AMK- eller legevaktsentralen. Forutsetningen er at innringer gir samtykke til dette. Ved samtykke mottar innringer en tekstmelding, som lar operatøren ta over kameraet på innringers mobiltelefon. Dersom mobiltelefonen til innringer ikke er tilkoblet trådløst nettverk, vil mobildata fra innringers mobilabonnement benyttes til strømming av video.

Slik kan operatøren få et bedre bilde av skadeomfanget, og dermed avgjøre alvorlighetsgrad og hvilke ressurser som eventuelt skal aktiviseres.

Det er også mulig for operatøren å koble til ressurspersoner via medtitt. De vil da motta en SMS med link til videostrømmen, og kan se den samme videostrømmen som operatøren. Dette betyr at operatøren kan koble opp en lege på legevaktsentralen, luftambulanselege eller andre for beslutningsstøtte.

Videostrømming fra ambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har også utviklet appen SNLA Video, som muliggjør strømming av video fra ambulansens vakttelefon.

Brukergrensesnittet for ambulansen er enkelt oppbygd, og inneholder en oversikt over de ulike AMK- og legevaktsentralene man har mulighet til å strømme video til. Ambulansen initierer videostrømming ved å velge sentral. Operatør på sentralen aktiverer video, og kobler på aktuell ressursperson for beslutningsstøtte via medtitt. Videostrømmen avsluttes av ambulanse.

Bakgrunnen for pilotprosjektet er en økende oppdragsmengde for ambulansen. Sentralisering av legevakter og sykehus tyder på at konferering som beslutningsstøtte vil være en viktig og sannsynlig økende praksis. Målet for piloten er å teste om videooverføring er et nyttig og godt supplement til nødnett i konferering mellom ambulansepersonell og lege.

Bilde fra HELITAS-øvelse i Lom, hvor ambulanse, brannvesen, politi og legehelikopter trente på samhandling.

Les mer om Hjelp 113 Video

Lær mer om videoløsningen her.

00 / 00
00 / 00