Skip to main content
Nå kan legevakter og 113-sentraler over hele landet starte videosamtale med de som ringer nødnummeret. – Et svært nyttig verktøy som bidrar til å redde liv, sier brukerne.

– Video i nødsamtaler er kommet for å bli

Nå kan legevakter og 113-sentraler over hele landet starte videosamtale med de som ringer nødnummeret. – Et svært nyttig verktøy som bidrar til å redde liv, sier brukerne.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther Foto hovedbilde: Kim Søderstrøm, AMK Bergen

Publisert: 14.02.2022

Store deler av legevakt- og 113-sentralene over hele landet har tatt i bruk video i nødsamtaler. Videoløsningen er utviklet av Norsk Luftambulanse og ble overdratt til det offentlige høsten 2021. Ved årsskiftet var det gjennomført over 50 000 videosamtaler.

For å starte en videooverføring sender operatøren en lenke til innringeren, som deretter bekrefter den. Videoløsningen benytter innringers mobilkamera og videostrøm er kun enveis.

Hva syns brukerne om den nye muligheten? Her er noen erfaringer.

Pionérene i Bergen

113-sentralen i Bergen var sammen med AMK Oslo den første som tok i bruk video i nødsamtaler i mai 2020. Video i nødsamtaler har vist seg å bidra til bedre medisinske råd og veiledning fra 113-operatøren før ambulansen kommer til stedet.

– Flere ganger har vi fått gitt livreddende hjelp takket være tilleggsvisdom fra video til nødsentralen. For eksempel da en pasient hadde en ufri luftvei. Det hørtes tydelig som snorkende pustelyder i nødsamtalen. Men 113-operatøren klarte ikke å få innringeren til skjønne hvordan pasienten skulle legges i en posisjon som ga frie luftveier. Ved å starte videooverføring fikk vi gitt potensielt livreddende råd, slik at pasienten kunne puste fritt til ambulansen kom frem, sier Øyvind Østerås som frem til årsskiftet var avdelingssjef for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Der barn er involvert, kan man gi bedre råd til foreldre fordi man ser hvordan barnet reagerer. Andre ganger kan man gi raskere respons basert på det man ser.

– Av og til er skaden større enn det man oppfatter på telefon. Det typiske er mannfolk på bygda som ofte bagatelliserer en skade. De sier at det er ikke så farlig, men så ser man kanskje på videoen at blødningen er mye større enn det man fikk inntrykk av, sier Østerås.

Øyvind Østerås

Øyvind Østerås var frem til årsskiftet avdelingssjef for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen. (Foto: privat)

Men én ting er litt overraskende: I Bergen bruker de video sjeldnere nå enn i starten.

– Video kan føre til økt tidsbruk i en stresset situasjon. Andre ganger sparer man tid fordi det gir en bedre felles situasjonsforståelse. Vi er blitt flinkere til å velge hvilke situasjoner man trenger det, sier Østerås.

Videoløsningen er blitt uunnværlig i byen mellom de syv fjell. Og i helseforetaket forventer man at den blir enda viktigere i fremtiden.

– Nå gjenstår det å se om løsningen kan bidra også etter at ambulansen er på stedet. Medtitt betyr at man kan knytte på en tredjeperson som kan gi spesifikke råd til ambulansepersonellet. I fremtiden kan de kanskje ha på videobriller som streamer situasjonen rett inn til en spesiallege på sykehuset. Dette jobbes det med allerede, sier Østerås.

Mest brukt på Nesodden

Nesodden legevakt tok i bruk videoløsningen i juli 2021, og har 10 prosent høyere brukerfrekvens på video enn andre legevakter i Norge. Operatørene på Nesodden ser en tydelig nytteverdi i å kunne benytte dette hjelpemidlet i mange ulike sammenhenger.

– Video er spesielt verdifullt i vurdering av syke barn. Fremfor å basere våre medisinske vurderinger på andres beskrivelser, kan vi nå se barna selv og sikre en felles situasjonsforståelse, sier virksomhetsleder Stine Beate Dejgaard ved Nesodden legevakt.

Da RS-viruset spredte seg eksplosivt høsten 2021, ble videoverktøyet viktig i vurdering av barn med luftveisinfeksjoner.

– Flere av barna hadde normale prøver og virket ikke særlig syke ved første gangs henvendelse. Men ved neste kontakt kunne disse barna ha blitt dårligere og trenge behandling. Video ga oss mulighet til å gjøre en rekke viktige observasjoner som for eksempel grad av bevissthet, ansiktsfarge og hvordan barnet pustet.

I vurdering av skader og blødninger, og under veiledning av førstehjelp har video også vist seg nyttig.

– Ofte oppstår det språkvansker i samtaler. Når vi da kan bruke video er det lettere å få ett inntrykk av hvor akutt situasjonen er, sier Dejgaard.

Under pandemien har videoverktøyet vist seg å bli ekstra viktig.

– Økt bruk av videokonsultasjoner sparer også våre pasienter for unødige fysiske oppmøter, siden ting ofte kan avklares over telefon. Våre pasienter og vårt personell skjermes for smitterisiko. Og det man kanskje aller helst ønsker når man er syk, er jo å kunne holde sengen og vite at det er trygt, sier Dejgaard.

Video brukes i nødsamtaler til 113 og legevakt på Helgeland. Fra venstre Kristian Osheim, Janne Nerland og Wibecke Bonsaksen. (Foto: Jørgen Simensen)

Helgeland sparer ressurser

På Helgeland tok legevaktene og 113-sentralen i bruk video i nødsamtaler i mai 2021. Store avstander og ruskete værforhold gjør verktøyet ekstra nyttig.

– Mange av øyene på Helgeland har ikke lege og det tar kanskje over en time å komme fram med båt- eller bil. Dersom været er dårlig, er det kanskje ikke mulig å komme fram i det hele tatt. Videoverktøyet blir da en erstatning for legebesøk, og vi kan se og veilede på avstand. Kanskje ser vi at skaden ikke er så alvorlig at vi trenger å sende ambulanse, og kan bruke ressursen et annet sted hvor den trengs enda mer, sier sykepleier Daniel Haugland, som er operatør både på legevakta og 113-sentralen.

Brukerne på Helgeland erfarer at de har stort utbytte av video som et verktøy for å få oversikt over et skadested og til å stille mer presise diagnoser. For eksempel ved brannskader har video vist seg nyttig for å vurdere alvorlighetsgraden.

– Men det tar tid å venne seg til å bruke noe nytt. Vi mennesker er vanedyr og liker å gjøre ting slik vi alltid har gjort dem. Vi kan bli flinkere til å bruke video enda oftere, for dette er et kjempeløft, sier Haugland.

Her utprøves videolink på Legevaktsentralen i Oslo (Foto: Ida Natås)

Kommet for å bli i Oslo

Oslo er den kommunen som gjennomfører flest video-overføringer til legevakt, og bruken øker etter hvert som flere blir kjent med verktøyet. Legevakten tok i bruk video i mars 2021.

– Vi har hatt veldig gode erfaringer med dette. Det gir oss bedre vurderingsgrunnlag i tilfeller hvor vi er usikre. Vi ser og at det bringer oss nærmere pasienten og gir økt forståelse av totalsituasjonen. Pasientene føler seg også godt ivaretatt ved at vi kan se det de beskriver, sier seksjonsoverlege Ida Natås på Legevaktsentralen i Oslo.

Også i hovedstaden ser de at video er spesielt nyttig i vurdering av syke barn. Det er lettere å vurdere allmenntilstand en og hvor påvirket et barn er i pusten. Også i vurdering av utslett og mindre skader ser de nytte, og når hjemmesykepleien ringer om pasienter med funksjonssvikt av ulike slag.

Trygghet for deg og dine

Vi jobber for at alle som blir akutt syke og alvorlig skadet skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de befinner seg.

Din støtte teller

– Jeg tror bruken av video kommer til å øke. Det har hjulpet oss å fange opp akutt og kritisk sykdom raskere i noen tilfeller. Og det har bidratt til at noen flere pasienter kan få råd over telefon og kan slippe oppmøte, sier Natås.

På sikt ønsker de seg mulighet til å lagre bilder som dokumentasjon og at løsningen bedre integreres i eksisterende systemer.

Tryggere i Trondheim

Trondheim legevakt startet med video-overføring i juni 2021. De ser at det gir bedre trygghet både for pasient og operatør.

– Operatøren trenger ikke å spørre så mye i og med at vi «ser svaret» selv. Vi opplever at innringer får en økt trygghet i at vi kan bekrefte at vi ser det de deler, og vi kan kanskje gi bedre råd og veiledning knyttet til situasjonen. Ved behov kan vi også dele videoen med kollega, slik at vi sammen kan ta en beslutning, sier avdelingsleder Anette Asklund ved Trondheim Legevakt.

Trønderne bruker video på en rekke forskjellige tilstander der de trenger å se pasienten. De velger bort video dersom det er pasienter som åpenbart må komme til legevakten, eller der det ikke trengs visuell beslutningsstøtte. Bruk av video skal ikke forsinke pasientens videre kontakt med helsevesenet. De opplever sjelden tekniske problemer med videoløsningen.

– Selve videoløsningen er veldig enkel i bruk og lett å koble opp. Stort sett har vi god kvalitet på videoen og klarer å danne oss et godt bilde av det vi ser. Ikke alt kan, eller bør, tas over video. Legevakten i Trondheim har ennå ikke offentliggjort de har tatt i bruk videoløsningen, men jungeltelegrafen har gått.

– Nå opplever vi til og med at innringer spør «kan du ikke ta det på video, da?», og det sier jo litt om hvor godt det er mottatt også av publikum. Det er et flott verktøy, som absolutt har kommet for å bli, sier Asklund.

Se også: