Skip to main content
Jørgen Skogmo foran pcen

Min hjertesak: Teknologi i akuttmedisin

Jørgen Emil Hauge Skogmo vil redde flere liv raskere ved hjelp av teknologi. Han brenner for å se nye muligheter innen akuttmedisin, og har vært en pådriver for å ta i bruk video i nødsamtaler.

Tekst: Ingvild K. Vederhus

Jørgen Skogmo jobber som luftambulansekoordinator ved AMK Oslo. Skogmo brenner for at de som jobber med akuttmedisin utenfor sykehuset får større forståelse for pasient, situasjon og skadeomfang. Da kan behandlingen skreddersys pasienten, flere får raskere hjelp og flere liv blir reddet. Skogmo er pådriver til teknologien han selv savnet i jobben, nemlig bruk av video i nødsamtaler.

Bakgrunnen 

Jørgen Skogmo utdannet seg til paramedic i USA i 1999 og jobbet to år i Maine før han returnerte til Norge. Han tok ambulansepersonellutdanning via Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og jobbet i Trøndelag og i Oslo. Skogmo kjørte ambulanse i 15 år, før han begynte på AMK-sentralen for snart fem år siden. Her tar han imot forespørsler om bruk av luft­ambulanse fra AMK-sentraler i helse Sør-Øst.

– Jeg så raskt et behov for å spare tid. Vårt virkeområde strekker seg fra noen ringer inn, til pasienten er levert på sykehuset. Vi trenger flere verktøy som gjør det mulig for helsepersonell å starte riktig behandling tidligere, sier en engasjert Skogmo.

På AMK-sentralen opplever de ofte utfordringer med å forstå hendelsesforløp og skadeomfang. Innringere kan være så stresset og i sjokk at de ikke klarer å gjenfortelle detaljer.

Operatørene bruker mye tid på å avdekke informasjon, og det påvirker antall minutter som går før riktig hjelp kan sendes ut.

– Det er dyrebare minutter som kan spares inn ved å ta i bruk video slik at AMK-operatørene selv kan se pasientene. Da får vi best mulig situasjonsforståelse og kan optimalisere og aktivere riktige ressurser, korte ned minuttene og hente inn tid i alle ledd, sier Skogmo.

Savnet å se. Jørgen Skogmo har vært med på å utvikle en videoløsning for nødsamtaler. Det sparer tid i alle ledd.

Begynnelsen

Savnet etter video ble tydelig i 2017. En dame ringer og forteller at mannen er bevisstløs, han falt ned fra en krakk under takvask. Brystkassen går opp og ned, men hun klarer ikke se om han puster normalt. Det går lang tid før det tidskritiske alvoret kommer frem, så ber Skogmo kona sette telefonen mot munnen til mannen så han kan høre selv.

– Jeg hører umiddelbart at det er snakk om såkalt agonale gisp og skjønner at det er hjertestans, det er pusterefleksen som beveger brystkassen. Ambulansen er på vei, men da jeg hørte dette, sendte jeg luftambulanse med én gang. Jeg husker jeg var fortvilet, og at vi skulle hatt video for å være sikker. Da kunne vi spart flere minutter. Det var da jeg tenkte vi må lage en videoløsning, forteller Skogmo.

Takket være Skogmo, ambulansen og luftambulansen overlever mannen. 

– Poenget er at det er flaks om noen hører den detaljen. Det kan være tilfeldigheter hva AMK-personell plukker opp via lyd. Video er et støtteverktøy i beslutningen, det kan ha alt å si for resultatet, sier Skogmo alvorlig.

Drivkraften

Skogmo skisset opp et prosjekt med bruk av video og innledet et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, parallelt med heltidsjobben på AMK. Resultatet er en tjeneste der AMK-sentralen sender en sms som godkjennes av innringer. Slik får AMK tilgang til kameraet på mobilen og kan se hva som foregår.

Den revolusjonerende videoløsningen ble lansert i juni, utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsedirektoratet.

– Det er litt vanskelig å sette ord på det når du har jobbet så tungt, hardt og lenge med noe, men jeg får helt frysninger av å tenke på hva vi kan få til på landsbasis. Jeg får meldinger fra kolleger som synes det er gøy å gå på jobb, tilbakemeldinger fra spydspisser i akuttberedskapen i Norge at dette blir en «gamechanger». Det er veldig gøy, og det kommer så mange mennesker til gode, sier Skogmo.

Veien videre

– Det er en utømmelig kilde for hva vi kan bruke video til. Det er så viktig å jobbe med innovasjon og nytenkning i akutt­medisin, vi må evne å se muligheter og jobbe sammen for å finne bedre løsninger på tvers av systemer, sier Skogmo.

Nå skal han bruke litt tid med samboer og sønn. Det store engasjementet koster all fritid. Men, det redder mange liv, og det er nettopp det som holder Skogmo i gang.