Skip to main content
I tilkomst til pasient-prosjektet utforsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse om heis er et godt alternativ for å hente ut pasienter i ulendt terreng.

Kan helikopteret komme raskere og tryggere frem til pasienten med heis?

Norsk Luftambulanse leter etter mer effektive måter å hente pasienter som befinner seg på steder helikopteret ikke kan lande. Kan heis være nyttig?

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther / Foto: Anders Vaaja Aspaas

Publisert: 22.01.2024

Omfanget av bratt friluftsliv og turisme i fri natur har økt eksponentielt de siste ti årene. 
 
– Tidligere var det bare noen få klatrere som våget seg til bratte og utilgjengelige steder. Nå er det hvermannsen. Derfor er det et økende behov for redning i bratt og ulendt terreng, sier flyger Erik Normann, som er fagsjef for flyoperativ utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 
 
I prosjektet «Tilkomst til pasient» ser man på ulike metoder for å nå frem til folk som ligger uveisomt til. Dette er på steder der helikopteret ikke kan lande, ofte på fjellet, men også i urbane områder. Et av målene er å belyse fordeler og ulemper ved innføring av heis på legehelikoptrene.

Helikoptermannskapet øver på trening med heis i helikopter, her på Bjørli.

– Vi ønsker å utfordre gamle systemer og teste ut nye, hele tiden med fokus på flysikkerhet og hva som tjener pasientene best. Vi spør oss om dette kan bedre beredskapen ytterligere, samtidig som det kan redusere risikoen, sier prosjektleder Jan Thormodsæter i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Sammenligner to metoder: Heis og underhengende

I motsetning til redningshelikoptrene, som har heiskapasitet, benytter legehelikoptrene en annen metode for å hente personer i ulendt terreng: underhengende redning. Det innebærer at et opptil 60 meter langt tau festes på helikopteret, slik at man kan fly redningsmannen inn til pasienten. Dette er en velprøvd og sikker metode, som kan brukes til å redde folk ut av svært krevende terreng.
 
Med heis kan man justere vaierlengden. Det gir noen vesentlige fordeler. Blant annet kan man løfte redningsmann og pasient opp fra bakken og heise dem rett inn i helikopteret. Raskt og sikkert – og uten å måtte lande først.
 
– Nå vil vi finne ut om bruk av heis er mer effektivt og sikkert. Vi har laget en studie som skal evaluere og sammenlikne metodene, sier luftambulanselege William Ottestad, som leder forskningsarbeidet i prosjektet.

En fot i bakken: Lasse Fossedal (f.v.), Oddbjørn Tranvåg og Erik Normann utveksler erfaringer mellom flyturene hvor de trener på heis i helikopter.
En fot i bakken: Lasse Fossedal (f.v.), Oddbjørn Tranvåg og Erik Normann utveksler erfaringer mellom flyturene hvor de trener på heis i helikopter. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther)

​I sammenligningsstudien skal helikopteret fly med fire forskjellige crew, som skal løse forskjellige treningsoppdrag med begge metodene.
 
– Vi skal måle de to metodene opp mot hverandre og se på tid, sikkerhet og arbeidsbelastning for crewet. Tid er en viktig faktor for alvorlig syke og skadde, sier Ottestad.
 
I studien benyttes Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter, et Airbus H145 legehelikopter, som er finansiert av stiftelsens støttespillere.

Fakta: Tilkomst til pasient og heis i legehelikopter

Et prosjekt i Norsk Luftambulanse, som ved utgangen av 2024 skal gi en presis anbefaling om tilkomstmetoder i uveisomt terreng.

  • Et prosjekt i Norsk Luftambulanse. Ved utgangen av 2024 skal det gis en presis anbefaling om tilkomstmetoder i uveisomt terreng.
  • Gjennomfører aktiv trening og testing av heis på helikopter. Dette for å kunne svare på om dette er et egnet verktøy for bruk i luftambulansetjenesten.
  • Videreutvikler og dokumenterer prosedyrer for heisoperasjoner.
  • Gjennomfører tre forskningsprosjekter som analyserer kost-nytte-verdien av heisoperasjoner i luftambulansetjenesten.
  • Baserer seg på samarbeid og kompetanseinnhenting fra erfarne aktører fra redningshelikoptertjenesten, Hovedredningssentralen, Luftforsvaret, Politiet, Norske alpine redningsgrupper, Luftambulansetjenesten HF og utenlandske aktører som sveitsiske REGA og Air Zermatt, og østerrikske ÖAMTC.

Lærer av de beste

Å drive trygt med heising krever at man utvikler detaljerte prosedyrer for heisoperasjoner. Det behøves også mange timer med operativ trening for mannskapene. Norsk Luftambulanse har nå utdannet fire luftambulanseleger som heisoperatører. I tillegg er et knippe redningsmenn, piloter og teknikere tilknyttet prosjektet.

Mannskapene fikk testet ferdighetene i alpint terreng i Romsdalen. I tillegg til heising i skog og flatt lende, ble det heist på Romsdalshorn og Kalskråtinden. (Video: Rolf Magnus W. Sæther)

Tilkomst til pasient-prosjektet hadde tre ukers trenings- og utviklingssamling på Bjorli i uke 37-39 2023. Der trente mannskapene blant annet på heising Romsdalen og fjellområdene rundt.
Tilkomst til pasient-prosjektet hadde tre ukers trenings- og utviklingssamling på Bjorli der mannskapene blant annet trente på heising Romsdalen og fjellområdene rundt. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther)

I fjor høst fikk mannskapene virkelig testet ferdighetene i alpint terreng i Romsdalen. I tillegg til heising i skog og flatt lende, ble det heist på Romsdalshorn og Kalskråtinden.

Prosjektdeltakerne henter erfaringer fra nasjonale og internasjonale aktører som bruker heis i dag.

– Vi har støttet oss på noen av de flinkeste i verden, operatører som flyr i Alpene og som driver med fjellredning hver eneste dag. Det har gjort det mulig for oss å komme i gang på en trygg måte, sier Erik Normann.
 
Ved utgangen av 2024 skal man ha kommet frem til noen konklusjoner. Disse kan brukes som beslutningsgrunnlag for dimensjoneringen av fremtidens luftambulansetjeneste.
 
Uansett hva dommen blir, så har prosjektet gitt gode synergier for tjenesten. Blant annet har man økt kompetansen på fjellflyging, utvidet det redningstekniske repertoaret og åpnet opp for mer samarbeid i redningstjenesten.
 
– Vi er heldige som har støttemedlemmer og støttebedrifter som gjør det mulig for stiftelsen å finansiere vårt eget utviklingshelikopter og dette prosjektet, sier prosjektleder Jan Thormodsæter.

Bilde av Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter i forbindelse med Tilkomst til pasient-prosjektet, hvor man undersøker om heis er egnet til å hente ut pasienter som ligger uveisomt til.

Støtt vår utvikling av tjenesten

Relevante saker: