Skip to main content

Redningsbøyen som ikke driver av

Å kaste en redningsbøye fra helikopter skal hjelpe nødstedte med å holde seg flytende lenger.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther

– Dersom vi flyr over en person som ligger i sjøen, trenger vi å kunne kaste ut noe vedkommende kan flyte på. En redningsvest vil kunne gjøre nytten, men den driver lett av gårde på grunn av vind og strøm, sier redningsmann Einar Fossli.

Fossli kom over redningsbøyen Lifesaver. Denne redningsbøyen brukes allerede kommersielt i båtmarkedet. Bøyen har drivanker, som gjør at den ikke driver av gårde like fort som en redningsvest eller en vanlig redningsbøye. Den er også utstyrt med strobelys som aktiveres når den treffer vannet. Det øker synlighetene for redningsmannskaper.

Livbøyen Stormy Lifesaver har et drivanker som holder den på plass slik at den ikke blåser bort av helikopterets downwash.
Redningsbøyen blåser seg opp i vannet. Drivankeret holder den på plass.

Testes på basene

– Jeg ønsket å få testet om denne bøyen kunne kastes fra helikopter, og bidra til at pasienten holdt seg flytende lenger, og dermed øke sannsynligheten for å bli reddet av luftambulansen eller andre, sier Fossli.

Ideen fikk muligheten til å bli prøvd ut gjennom SmartLab. Det er navnet på Stiftelsen Norsk Luftambulanses «inngangsport» for å fange opp, teste ut og utvikle nye ideer fra mannskapene. Målet er å forbedre legehelikoptertjenesten og dermed sørge for at pasientene får best mulig hjelp.

Nå skal redningsbøyen testes på fire luftambulansebaser og kanskje også av andre redningsaktører til sjøs og i lufta, for å se effekten. Dette gjøres før man kan vurdere om den skal innføres permanent i de ulike tjenestene.

Legen har kastet livbøyen fra helikopteret ned til pasienten som ligger i vannet
Her testslippes redningsbøyen fra helikopter.
Ingeniør i profiltør fra Norsk Luftambulanse designer hodeplagg på skjerm