Skip to main content

SmartLab: Fra idé til virkelighet

Publisert: 28.01.2021 – Sist oppdatert: 02.02.2022

SmartLab er Stiftelsen Norsk Luftambulanses «inngangsport» for å fange opp, teste ut og utvikle nye ideer fra mannskapene. Målet er å forbedre legehelikoptertjenesten og dermed sørge for at pasientene får best mulig hjelp.

Tekst Rolf Magnus W. Sæther 
Foto Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Burde redningshjelmen ha innebygd kamera? Kan en teleskopstang brukes til å dra redningsmannen inn til bratte fjellsider? Skal man utvikle nye hansker og sko til mannskapene?

De som jobber til daglig i luftambulansetjenesten vet best hvor skoen trykker. I løpet av arbeidsdagen dukker det gjerne opp ideer til hvordan det livsviktige arbeidet kan utføres enda bedre.

Tilfeldigheter

Før 2017 fantes ikke noe godt system for å sikre at alle gode nye ideer ble fanget opp i Norsk Luftambulanse.

– Traff du på riktig person på riktig dag, kunne du få gehør. Men ellers kunne det være vanskelig å få satt i gang nye utviklingsprosjekter, sier Even Wøllo, seksjonsleder for utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Da luftambulanselege og forsker Andreas Krüger kom inn som fagsjef innovasjon, så han at det var behov for å systematisere innovasjonsprosjektene.

– Det har alltid vært masse ideer og vilje til innovasjon ute blant de operative. Vi måtte sikre at vi fanget opp de gode ideene, og sørge for at alle fikk en rettferdig vurdering, uten tilfeldigheter, sier Krüger, som i dag er fagsjef for utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Klær fra den sveitsiske luftambulansetjenesten prøves ut på Svalbard.

Søknadene renner inn

Høsten 2017 ble SmartLab født, et system der nye ideer kunne testes ut med tanke på å innføre dem i luftambulanse-tjenesten. 

Nå kunne alle ansatte levere søknad om å få starte sitt eget utviklingsprosjekt med støtte fra stiftelsen.

På de tre første årene har SmartLab fått 42 søknader, som viser at det er rikt av ideer og vilje til innovasjon blant mannskapene i luftambulansen. 

Noen ganger handler det om å ta et eksisterende produkt inn i tjenesten. Andre ganger må man utvikle et nytt og forbedret produkt. Det går også an å foreslå nye opplæringskurs, nye prosedyrer eller ny forskning.

«Det har alltid vært masse ideer og vilje til innovasjon ute blant de operative.»
Andreas Krüger, fagsjef for utvikling

Trengs det virkelig?

Det første som gjøres er å dokumentere at det virkelig er behov for en ny løsning.

– Selv om jeg fryser på fingrene på oppdrag, er det ikke sikkert vi trenger å utvikle en helt ny type hanske. Kanskje er de andre fornøyde med sitt utstyr, sier Krüger.

Søknaden blir evaluert av et helikopter–mannskap bestående av lege, pilot og redningsmann, og senere fagsjefer innen hvert område. Hver idé får poeng på ulike skalaer: Hvor stort er behovet? Er det gjennomførbart? Er det i tråd med formålet om å hjelpe akutt syke og skadde pasienter?

– Skårer du lavt på mange parametere, går du ikke videre. De fleste aksepterer et avslag så lenge de får en god begrunnelse, sier Even Wøllo.

Varmesøkende kikkert testes ut i legehelikoptertjenesten.

Luftambulansens «Petter Smart»?

En som stadig kommer med ideer, er redningsmann Einar Fossli. For tiden jobber han med produktutviklere i utviklingsseksjonen for å designe et hodeplagg som skal forhindre nedkjøling av pasienter.

– Jeg er veldig fornøyd med å få være med og jobbe på prosjektene hele veien fra start til mål. Det er flott at vi som jobber i luftambulansen til daglig faktisk blir hørt og kan bidra til å forbedre tjenesten til beste for mannskaper og pasienter, sier Fossli.

«Det er flott at vi som jobber i luftambulansen til daglig faktisk blir hørt og kan bidra til å forbedre tjenesten til beste for mannskaper og pasienter.»
Einar Fossli, redningsmann

Testes på basene

Når en ny løsning ser lovende ut, kan det bli aktuelt å teste den ut på noen luftambulansebaser i en periode. I samarbeid med den Statens Luftambulansetjeneste HF, blir det så vurdert om løsningen skal innføres permanent i tjenesten.

– Vi har veldig stor respekt for pengene som kommer inn til forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Folk som har gitt en del av lønna si fortjener å vite at det vi jobber med er viktig. Derfor er det viktig at har et gjennomsiktig system, der vi velger prosjekter som er gjennomførbare og virkelig kommer mannskaper og pasienter til gode, sier Krüger.

Noen pågående utviklingsprosjekter: