Skip to main content

Kan dette hodeplagget forhindre nedkjøling av pasienter?

Et nytt hodeplagg som aktivt varmer pasientene, vil det kunne være et viktig bidrag for å redusere videre nedkjøling.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther

Nedkjøling av syke og skadde (hypotermi) er noe av det luftambulansepersonellet frykter mest. Det kan gjøre tilstanden til pasientene mye verre.

I dag pakkes pasienter inn i bobleplast eller forskjellige varianter av luer for at de skal holde varmen.

— Dersom vi kan lage et hodeplagg som er spesialutformet for å sette på syke og skadde pasienter, og som i tillegg avgir aktiv varme til pasientene, vil det kunne være et viktig bidrag for å redusere videre nedkjøling. I beste fall kan dette, sammen med andre varmetiltak, bidra til at vi kan få en temperaturstigning hos nedkjølte pasienter, sier redningsmann Einar Fossli.

I dag pakkes nedkjølte pasienter inn i blant annet bobleplast. Dette bildet er fra en treningssituasjon.

Lager prototype

l Stiftelsen Norsk Luftambulanses verksted i Lommedalen jobber Fossli nå sammen med produktutviklere for å sette sammen en ny prototype.

I tillegg til å isolere godt, har hodeplagget batteri og varmeelementer som skal holde pasientens hode og hals varm.

Første versjon ble testet i kjølelaboratoriet hos Sintef i Trondheim, og nå skal forbedringer gjøres før neste utprøving.

Ideen fikk muligheten til å bli prøvd ut gjennom SmartLab, Stiftelsen Norsk Luftambulanses «inngangsport» for å fange opp, teste ut og utvikle nye ideer fra mannskapene. Målet er å forbedre legehelikoptertjenesten og dermed sørge for at pasientene får best mulig hjelp.

Redningsmann Einar Fossli (Fredrik Naumann)