Skip to main content
Demonstrasjon av video som strømmes direkte fra ambulanse til AMK- og legevaktsentralene. Appen SNLA Video strømmer video inn til videoløsningen Hjelp 113 Video

SNLA Video: Tester video i ambulanser

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gjort det mulig for ambulansearbeidere å snakke med en lege via videoløsningen SNLA Video. Målet er å gi raskere og riktigere hjelp utenfor sykehus.

Tekst og foto: Rolf Magnus W. Sæther

Publisert: 22.11.2023

Alarmen har gått og ambulansen i Trondheim rykker ut på et nytt oppdrag. Nå er det viktig å danne seg et så godt bilde av situasjonen som mulig – så tidlig som mulig. For å få hjelp til å vurdere pasienten velger ambulansepersonellet å bruke nødnettet til å konferere med en lege. Sistnevnte befinner seg inne på akuttmottaket på sykehuset.

Hittil har legene vært prisgitt ambulansepersonellets beskrivelse for å bedømme pasientens tilstand. Men heretter kan de bruke en ekstra sans, nemlig synet. 

Her ser man hvordan appen fungerer i praksis: Operatør mottar videooverføring fra innringer via appen SNLA Video.

– Dette er et kjempefremskritt. Video gir et nytt innblikk i den kliniske tilstanden til pasienten. Det er noe annet å se personen selv, i forhold til bare å få ramset opp vitalparametere som blodtrykk og puls muntlig over telefon.

Det sier seksjonsoverlege på Akutten ved St. Olavs hospital, Torkild Skaar.

Tillegg til nødnettet

I høst har alle ambulanser i Trøndelag og Møre og Romsdal fått installert appen «SNLA Video» på vakttelefonen. Videostrømmingen muliggjør strømming av video inn til videoløsningen Hjelp 113 Video. Med den kan ambulansearbeiderne som er ute på oppdrag bruke video for å konferere med for eksempel en akuttlege, luftambulanselege eller spesialist.

– Vi ønsker å teste om videooverføring er et nyttig og godt supplement til nødnettet i kommunikasjonen mellom ambulansepersonell og lege. Gir det raskere og riktigere hjelp til pasienter utenfor sykehus? Vi håper det blir et godt beslutningsstøtteverktøy til ambulanse, luftambulanse og andre aktører i helsevesenet, sier prosjektleder Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Prehospitale Fellestjenester i Helse Midt-Norge og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det er Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som står for driften av videoløsningen.

Portrett av Ken Pettersen i Helse Midt-Norge og Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Har tro på video: Ken Pettersen i Helse Midt-Norge og Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse leder prosjektet med videostrømming i ambulanse.

Mer effektiv ressursbruk

Ambulansene får stadig flere oppdrag, samtidig som legevakter og sykehus sentraliseres. Kan videostrømming føre til en raskere og mer presis pasientvurdering?

– Muligheten for videostrømming kan føre til at vi får mer korrekt destinasjon på pasienten, slik at man blir kjørt direkte til riktig hjelp. Det kan være med på å frigjøre ressurser, siden legen kan gi mer presis beslutningsstøtte på hvor pasienten skal, sier ambulansearbeider og prosjektleder Ken Pettersen i Helse Midt-Norge.

Støtt vår innovasjon og utvikling

Også seksjonsoverlegen tror løsningen vil gi en unik gevinst, ikke bare for pasienten, men også for logistikken gjennom hele linja:

– Det blir lettere å avgjøre hvilke pasienter som har behov for akuttvurdering samme dag og hvem som heller kan omdirigeres til et annet tidspunkt hvor det er mindre travelt i akuttmottakene, sier seksjonsoverlege Torkild Skaar.

Hjelp 113 Video mye brukt

Bruk av video i akutte situasjoner er ikke helt nytt. AMK- og legevaktsentraler over hele Norge har allerede mulighet til å motta video fra innringerens mobiltelefon. Løsningen ble utviklet i 2019 av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, finansiert av 300 000 private givere og 4000 bedrifter.

I dag brukes video i nødsamtaler i stor skala, og bidrar til at sentralene lettere kan få et riktigere bilde av hva som har skjedd – og dermed vurdere hvilken ressurs som skal sendes ut til pasienten.
Videostrømming fra ambulanse er en videreutvikling av den eksisterende løsningen.

– Dette er et kjempefremskritt. Video gir et nytt innblikk i den kliniske tilstanden til pasienten.

– Pilotprosjektet vil pågå frem til man har samlet nok data til å gjøre en evaluering. Uansett er jeg ganske sikker på at video er kommet for å bli som et fast verktøy for beslutningsstøtte i ambulansetjenesten, sier Ken Pettersen i Helse Midt-Norge.

Appen overfører pasientdata på en trygg måte og videoen blir ikke lagret i ettertid.

– Ambulansepersonellet vil alltid spørre om samtykke før de begynner å filme med mobiltelefonen, så ingen trenger å frykte at de blir filmet uten at de vet om det, sier Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Relevante saker: