Skip to main content

Hjerneslag og prehospital hjerneslagdiagnostikk

Maren Ranhoff Hov er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder for forskningsprosjektet der vi ser på om ambulansepersonell kan bruke en app for å oppdage hjerneslag tidligere.

Maren Ranhoff Hov

Maren Ranhoff Hov

Seniorforsker

maren.ranhoff.hov@norskluftambulanse.no

I slagstudien ParaNASPP tar ambulansepersonell i Oslo i bruk en app som er spesialutviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Med appen kan ambulansearbeidere gjøre den samme undersøkelsen som slaglegene inne på sykehuset. Kan det gi bedre kunnskap og mulighet for å stille slagdiagnose allerede i ambulansen – og dermed spare tid til innleggelse? Det ønsker stipendiatene Mona Guterud og Helge Fagerheim Bugge å finne ut. I tillegg til å være prosjektleder er Maren Ranhoff Hov hovedveileder på prosjektet, som er et samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Ranhoff Hov er også prosjektleder for forskningsprosjektet GameStroke, der ambulansearbeidere bruker spillteknologi for å trene på kliniske undersøkelser av slagpasienter. Forskerne vil se på om trening med spillteknologi gir like god læring som den tradisjonelle simuleringstreningen.

Maren Ranhoff Hov er førsteamanuensis ved paramedisinutdanningen ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Hun jobber også som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Selv disputerte hun for doktorgraden med avhandlingen Prehospital Assessment of Acute Stroke i 2018. I sitt doktorgradsarbeid forsket Ranhoff Hov på Norges eneste slagambulanse, et forskningsprosjekt som Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i samarbeid med Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus. Den spesialbygde ambulansen er, ulikt andre ambulanser, utstyrt med en CT-maskin. Ranhoff Hov viste med sin forskning at et spesialtrent team med en anestesilege, en sykepleier og en ambulansearbeider trygt kan gjøre det som til nå har vært forbeholdt sykehusleger: Å tolke CT-bilder for å avgjøre om et hjerneslag skyldes blødning eller blodpropp. Dette er viktig å fastslå raskt fordi blødning og blodpropp skal ha ulik behandling. Og siden disse to sykdommene bare kan skilles med et CT-bilde må pasientene i dag til sykehus for å få diagnose og behandling. Ranhoff Hov er nå medveileder på prosjektet der nevrolog og stipendiat Karianne Larsen forsker på akuttbehandling av hjerneslag i slagambulansen.

Maren Ranhoff Hovs hovedforskningsområde er prehospital hjerneslagdiagnostikk. Hun er opptatt av å bygge kompetanse om hjerneslag hos alle som jobber i redningskjeden, og utvikle verktøy som gjør at de kan kommunisere best mulig – slik at de sammen gjøre en best mulig vurdering av pasienter som kan ha slag.

I andre prosjekter Maren Ranhoff Hov er engasjert i som veileder undersøker forskerne muligheter for å gi blodproppløsende behandling på CT-stasjoner utenfor sykehus. De ser også på kontakten mellom innringere og AMK-operatører ved mistanke om hjerneslag. Målet er blant annet å utvikle ny teknologi for kommunikasjon mellom 113-sentralen, ambulansetjenesten og akuttmottaket, slik at enda flere hjerneslagpasienter skal få akuttbehandling i fremtiden.