Skip to main content
Forskerteamet bak ParaNASPP-studien

Ny forskning og mobilapp fanger opp flere slagpasienter

Et utdanningsprogram og en mobilapp gjør det mulig for ambulansepersonell å undersøke slagpasienter med samme metode som legene på sykehuset bruker. I denne studien ble flere pasienter med milde slagsymptomer fanget opp, og det ble spart tid inne på sykehus.

Tekst: Vibeke Buan / Foto: Jon Tonning

Publisert: 21.08.2023

Det er blant de viktigste funnene i ParaNASPP-studien som nå er publisert i det verdensledende tidsskriftet The Lancet Neurology.

Hvert år rammes 12 000 nordmenn av hjerneslag, ifølge Helsedirektoratet. Da er det avgjørende å få riktig diagnose og behandling så raskt som mulig. Hvis blodsirkulasjonen i hjernen hindres av en hjerneblødning eller blodpropp dør opptil to millioner hjerneceller hvert minutt.

Hvor raskt du kommer til sykehus betyr mye for hvordan livet blir etterpå. Samtidig viser en fersk rapport fra Norsk hjerneslagregister at det er store geografiske forskjeller i tidsbruk fra symptomene oppstår til pasienter legges inn på sykehus i Norge.
 
– Dette viser at det er behov for en standardisert prosedyre for vurdering av slagpasienter, og at dette må innføres i ambulansetjenesten over hele landet, sier Maren Ranhoff Hov og Else Charlotte Sandset, som har ledet ParaNASPP-studien. De er begge leger og seniorforskere ved Oslo universitetssykehus og i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Appen eSTROKE avbildet

– Symptomene ved hjerneslag kan være diffuse, det kan være utfordrende å skille hjerneslag fra andre sykdommer. Mange slagpasienter fanges derfor ikke opp. Verdifull tid går tapt, og flere som burde blitt lagt inn på sykehus og behandlet blir ikke det, sier Sandset.

Her er appen eSTROKE avbildet.

Opplæringsprogram og app

Når det er mistanke om hjerneslag er det oftest ambulansepersonell som møter pasienter først. For å stille en slagdiagnose og starte behandling så tidlig som mulig er kompetanse og kommunikasjon viktig.

Artikkelen fortsetter etter faktaboksen

Derfor har 267 ambulansepersonell ved Oslo universitetssykehus’ ambulansestasjoner fått opplæring i ParaNASPP-studien. Etter fullført opplæring har de ved hjelp av appen eSTROKE, utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, tatt i bruk den samme undersøkelsen som slaglegene inne på sykehuset bruker, den som på fagspråket kalles NIHSS.

– De har da testet langt flere symptomer i ambulansen enn det som gjøres i FAST-undersøkelsen (fjes, arm, språk, tale), som er standardundersøkelsen som brukes i ambulansetjenesten i Norge i dag, sier ambulansearbeider Mona Guterud og lege Helge Fagerheim Bugge. De er begge stipendiater i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er førsteforfattere på artikkelen.

Rapport rett til slaglegen på sykehuset

– En tallscore fra NIHSS-slagskalaen og en symptombeskrivelse ble sendt direkte fra appen til slaglegens vakttelefon. Slik blir eSTROKE et verktøy som gir en standardisert undersøkelse og en rapport som både de i ambulansen og de som skal ta imot pasienten inne på sykehuset har tilgang til umiddelbart, forklarer prosjektleder Maren Ranhoff Hov.

Formålet er at ambulansepersonellet vil kunne gjenkjenne hjerneslagsymptomer og alvorlighetsgrad allerede ute i ambulansen, og kommunisere med slaglegen «på samme språk». Dermed kan pasientene kjøres til riktig sykehus for behandling.

Og nå er altså resultatene fra ParaNASPP-studien klare:

– Det viktigste funnet i studien var at vi i identifiserte flere hjerneslagpasienter med milde symptomer. Disse pasientene ble fanget opp og tatt med direkte til slagvurdering på sykehuset. Og så sparer vi verdifull tid inne på sykehuset, sier Helge Fagerheim Bugge.

– For ambulansetjenesten var kompetanseløftet svært etterlengtet, da vi som yrkesgruppe lenge har erkjent at den prehospitale slagvurderingen har vært utilstrekkelig, sier Mona Guterud, som selv har jobbet i ambulansetjenesten siden 2005.

Mona Guterud og Helge Fagerheim Bugge
Mona Guterud og Helge Fagerheim Bugge. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Rune Trøftmoen er en av ambulansepersonellet som har deltatt i studien.

– Opplæringsprogrammet var veldig bra. Og da vi tok i bruk appen kunne vi rapportere inn til slaglegene på sykehuset med samme undersøkelse og slagskala som de bruker. Det gjorde at vi raskt fikk samme situasjonsforståelse, som vi tidligere manglet da vi kun brukte FAST-undersøkelsen i ambulansen, sier Trøftmoen.

Kort tid fra forskning til bruk i helsetjenesten

Nå skal eSTROKE-modellen fra ParaNASPP-studien implementeres i helsetjenesten i Norge. I 2022 og 2023 har flere helseforetak gradvis tatt i bruk eSTROKE.
 
– Gjennom ParaNASPP har vi forsket fram og utviklet datateknologi og digitale løsninger for datainnsamling og kommunikasjon mellom ambulansetjenesten og sykehuset som ikke har eksistert tidligere. Implementeringen av eSTROKE-modellen er allerede godt i gang i Norge, og hele prosjektet er et utmerket eksempel på offentlig-ideelt samarbeid. Vi har fått flere henvendelser fra mulige internasjonale samarbeidspartnere allerede, sier Maren Ranhoff Hov.

Appen eStroke benyttes for å identifisere slag hos en pasient

Støtt vår forskning

Relaterte saker: