Skip to main content
Står foran en ambulanse

Nå starter en ny stor studie på smertebehandling i ambulanse

Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? Det skal forskerne undersøke i en studie som starter i høst.

Tekst: Vibeke Buan
Foto: Jon Tonning

Publisert: 12.11.2021 – Sist oppdatert: 21.12.2022

– I ambulansetjenesten er det vanlig å behandle sterke smerter ved å legge inn en kanyle i blodåren og gi morfin intravenøst. Dette er god behandling. Men i noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle i en vene. Noen er redde for sprøytestikk, kanskje er det mørkt og kaldt på skadestedet, og det kan være teknisk vanskelig. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring. Det finnes andre måter å gi smertelindring på, og vi ønsker å undersøke om disse er like bra som å gi morfin intravenøst, sier Fridtjof Heyerdahl.

Han er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og leder for den nye studien.

Står og snakker på kontoret
Fra venstre studieleder Fridtjof Heyerdahl, stipendiat Randi Simensen og divisjonsdirektør Geir Kristoffersen ved Prehospital tjeneste, Sykehuset Innlandet.

Disse samarbeider om studien

PreMeFen-studien er navnet på det nye banebrytende forskningsprosjektet. Det er et samarbeid med OUS, som har det overordnede ansvaret, Sykehuset Innlandet, der pasientene blir rekruttert, Universitet i Oslo, og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som har tatt initiativet til prosjektet, og som bidrar med blant annet forskerkompetanse og statistiker og finansierer mye av studien.

– I ambulansen har vi stadig pasienter som trenger smertebehandling. De fleste pasienter som har smerter og som er eldre 18 år kan delta, sier Randi Simensen. Hun er stipendiat på PreMeFen-studien.

Nesespray og pustemedisin

Blant pasientene som takker ja til å bli med i studien vil den ene grupper få en medisin som pustes inn, og som heter Methoxyfluran. Den må man inhalere med en pipe. Selv om denne behandlingen har vært brukt lenge i noen deler av verden er den ganske ny for oss her i Norge.

Den andre gruppen får en medisin som gis som nesespray, og som heter fentanyl. Dette stoffet er i slekt med morfin, og har vært brukt lenge. Men å gi det som nesespray er relativt nytt.

Den siste pasientgruppen får morfin intravenøst, og denne behandlingen har vært brukt i flere tiår. Denne gruppen tjener som sammenligning mot de to nyere behandlingsmåtene. Disse pasientene får en kanyle i en blodåre for å få medisin.

Sitter i ambulansen
Startskuddet for PreMeFen-studien gikk denne uken, og ambulansepersonell ved ambulansestasjonene på Gran, Gjøvik og Lillehammer er med.

Avansert smertelindring til de som trenger det

– Hvis vi finner ut at en eller begge av disse metodene er like bra som intranvenøs morfin kan vi bedre smertebehandlingen i ambulansetjenesten, til nytte for både pasienter og ambulansearbeidere. Vi håper at denne studien vil bidra til å bringe avansert smertelindring til de som trenger det, og at medisinene kan bli gitt av ambulansearbeidere, selv om denne typen smertebehandling tidligere har vært forbeholdt spesialister. Det er et stort engasjement for prosjektet i ambulansetjenesten, og det blir spennende å jobbe sammen med alle involverte framover, sier Fridtjof Heyerdahl.

– Ambulansefaget har tidligere vært et praktisk fag, men nå har vi kommet dit at vi begynner å forske på eget fag, vi får flere og flere store forskningsprosjekter som er av og i ambulansetjenesten. Det er veldig gøy, tilføyer Randi Simensen.

Starte tidligere med behandling

Startskuddet for studien gikk altså denne uken, og ambulansepersonell ved ambulansestasjonene på Gran, Gjøvik og Lillehammer er med. Sammen med de andre i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet har de i mange år hatt stort fokus på smertelindring, og i forberedelsene til PreMeFen-prosjektet har de har fått grundig opplæring i gjennomføring av studieprosessen.

– Det er ikke forsket nok på smertestillende behandling utenfor sykehus og det er mulig å gjøre forbedringer. Pasientene ønsker å få tidlig smertestillende behandling, og det kan være uheldig om de ikke får effektiv smertelindring. Enklere og sikker smertebehandling kan bidra til at ambulansearbeidere kan starte tidligere med behandlingen, sier Lars Olav Fjose. Han er studiearbeider på PreMeFen-studien, og er anestesilege ved Sykehuset Gjøvik og ved luftambulansebasen på Dombås.

Står foran ambulansen
Vi håper at denne studien vil bidra til å bringe avansert smertelindring ut til de som trenger det, sier studieleder Fridtjof Heyerdahl (i midten). Her sammen med Lars Olav Fjose og Randi Simensen.

– Vi trenger samspillet mellom det offentlige og ideelle aktører

– Spesialisthelsetjenesten har fire hovedoppgaver, og en av dem er forskning, derfor er det også et satsingsområde for oss i prehospitale tjenester. Det er flott at vi nå er i gang med dette forskningsprosjektet, og at vi er med sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus. Vi trenger samspillet mellom det offentlige og ideelle aktører for å utvikle tjenesten, sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør for Prehospital tjeneste ved Sykehuset Innlandet.

Resultatene av PreMeFen-studien vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, og forskerne følger alle regler for forskning på legemidler. Studien er godkjent av Statens Legemiddelverk og av Regional Etisk Komite.

Lurer du på noe om PreMeFen-studien?
Gå inn på premefen.no, så finner du mer informasjon!

Relaterte saker: