Skip to main content
Karianne Larsen disputerer for doktorgradsavhandlingen sin. Den handler om tidlig diagnostisering av hjerneslag, blant annet ved hjelp av slagambulanse.

Doktorgrad: Slagambulansen sparer viktig tid

Karianne Larsen har forsvart sin doktorgradsavhandling om behandling av hjerneslag i ambulanse. Kan vi starte behandlingen av hjerneslagpasienter tidligere ved hjelp av en slagambulanse?

Tekst: Vibeke Buan / Foto: Marianne Wennesland

Publisert: 26.09.2023

Karianne Larsen er nevrolog og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I juni disputerte hun for sin doktorgrad, som tar for seg hjerneslagbehandling utenfor sykehuset, blant annet ved bruk av en slagambulanse.

Den spesialbygde ambulansen var utstyrt med CT-maskin og ble bemannet med to ambulansearbeidere og en anestesilege. Den rullet på veiene i Østfold fra 2014, som et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Sykehuset Østfold.

Besøk i Lommedalen Lommedalen av forskerne i hjerneslagprogrammet, sammen med en gruppe fra Finland.
Tema var prehospital CT. Den finske delegasjonen besto av industridesignere og ingeniører som jobber med tilsvarende tema.
De fikk en grundig gjennomgang av slagambulansen, CT-prosjektet som helhet, og CT som en del av medical cockpit prosjektet.

Slagambulanse: CT i ambulansen

Forskningen viser at slagambulanse er et trygt tilbud, at slagambulanser sparer viktig tid for pasienter med hjerneslag og at flere får akuttbehandling. Bruk av slagambulanse viste seg også å være potensielt kostnadseffektivt i tettbefolkede områder der man kan nå ut til mange pasienter. 

– Pasienter i slagambulansen får blodfortynnende behandling cirka 20 minutter tidligere enn ved vanlig ambulansetransport og sykehusbehandling. I tillegg ser vi at opptil 13 ganger så mange pasienter blir behandlet innenfor den første timen. Vi ser ikke flere komplikasjoner. Det vil si at det er like trygt å gjøre slagbehandlingen utenfor sykehus som det er å gjøre den på sykehus, sier Larsen.

Hennes doktorgradsavhandling viser også at slagambulansen bidrar til at flere pasienter blir behandlet innenfor tidsvinduet på 4,5 time. 

Samme undersøkelse som på sykehus 

I tillegg undersøkte forskerne om ambulansepersonell kan trenes opp til å gjøre den samme akuttundersøkelsen av hjerneslagpasienter som sykehusleger bruker. Resultatene viste at ambulansearbeiderne utførte en rask og presis undersøkelse. 

– Ved å trene ambulansearbeidere i samme akuttundersøkelse av hjerneslagpasienter som gjøres på sykehus, kan vi få en bedret pasientundersøkelse i ambulansen og et «felles språk» som bedrer kommunikasjonen i behandlingskjeden, sier Larsen. 

Forskning på biomarkører og hvordan de kan hjelpe til med å diagnostisere hjerneslag

Støtt vår forskning med et fast beløp