Skip to main content

Forskning – for raskere og tryggere hjelp

Vi har etablert seks forskningsklynger i tett samarbeid med helseforetak og universiteter. Gå inn og se hva forskerne jobber med i de ulike klyngene.

Full oversikt over våre stipendiater og deres arbeid

Våre tidligere stipendiater