Skip to main content
I denne forskningsklyngen forsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse sammen med Universitetet i Stavanger og Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) på pasientsikkerhet i akuttmedisin utenfor sykehus.

Forskningsklyngen i Stavanger: Pasientsikkerhet

I denne forskningsklyngen forsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse sammen med Universitetet i Stavanger og Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) på pasientsikkerhet i akuttmedisin utenfor sykehus.

Helsetjenestene vi har i Norge er blant de beste i verden. Men selv om de fungerer godt kan det skje feil og uønskede hendelser. Det kan også være mangler eller uønsket variasjon i helsehjelpen som gis.

Vår forskning på pasientsikkerhet skal bidra til å gi bedre kunnskap om hvordan vi kan gi best mulig behandling til pasienter utenfor sykehuset, og forebygge uønskede hendelser og variasjon. Dette starter med tre ting: Å rapportere, analysere og evaluere. For å gjøre noe bedre, må vi først rapportere hvordan nåværende praksis er, som hva slags behandling og oppfølging pasienter får. Deretter følger analyser og evaluering på jakt etter forbedringspunkter. Og pasientsikkerhet handler ikke bare om å se på hva som gjøres feil, det handler like mye om å se på hva som gikk bra, og hvordan vi i helsetjenesten kan gjøre mer av det.

Hvordan kan vi måle kvalitet

Forskning på pasientsikkerhet handler også om det som på fagspråket kalles kvalitetsindikatorer – hva er det vi kan telle, måle og rapportere som er gode data for å si noe om kvaliteten på helsehjelpen, og som faktisk kan bidra til positiv endring? Litt enkelt sagt; finne de riktige tingene å måle.

Da er det viktig å ta med i betraktningen av det er annerledes å jobbe utenfor sykehus enn inne på sykehuset. Inne på sykehus er alt tilrettelagt for best mulig behandling – fagfolkene har tilgang til medisinsk og teknisk utstyr, de har definerte roller, det er et sterilt miljø og et team av profesjonelle hender som står klare til å hjelpe om det trengs.

Å jobbe utenfor sykehuset

Utenfor sykehuset er arbeidsforholdene mer uforutsigbare for helsepersonellet. De må rykke ut i all slags vær, i kulde og mørke, gi behandling på alle slags steder, og ha ulike fagfolk å spille på. De som skal håndtere og behandle syke og skadde prehospitalt kan komme fra ulike deler av akuttkjeden: Det kan være førstehjelpere, personell fra legevakt og 113-sentralen og personell fra alle deler av ambulansetjenesten, på bakken og i lufta. Dette krever god samhandling på tvers av yrkesgruppene.

Kort sagt, utenfor sykehus er det mange flere ting som kan påvirke behandlingen som gis, og evne til å tilpasse seg uventede endringer i pasientens tilstand eller i omgivelsene blir ekstra viktig for de som skal jobbe med å ta vare på de syke og skadde. Derfor forsker vi for å kartlegge alt som kan skje underveis i et pasientforløp utenfor sykehus, og ta dette inn i utdanningen til alle som skal jobbe med pasienter i den prehospitale tjenesten.

Seniorforskere

Stipendiater

Siste saker: