Skip to main content

Samspill mellom prehospitale aktører

Av ulike årsaker har ikke luftambulansen alltid mulighet til å rykke ut, enten det er dårlig vær, pålagt hviletid eller teknisk vedlikehold. Doktorgradsstipendiat Dag Ståle Nystøyl vil finne ut hvem som tar over behandlingen og hva konsekvensene av dette kan være.

Mann i luftambulanseuniform på bakken, ser mot helikopteret som er i lufta like over.
Dag Ståle Nystøyl

Prehospitalt samspill

Dag Ståle Nystøyl

dag.nystoyl@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Erik Zakariassen
Medveiledere
Steinar Hunskår
Samarbeids­partnere
Universitetet i Bergen

Følg Dag Ståle:

ResearchGateCristin

Hva forsker du på?

Luftambulansen har ikke alltid mulighet til å nå de pasientene som har behov for hjelp. Ofte skjer dette fordi det er dårlig vær, men de kan også være opptatt i et annet oppdrag, under pålagt hviletid eller at det utføres teknisk vedlikehold på helikopteret. Dette kan ha konsekvenser for pasientene og krever at det finnes andre transportmåter og helsepersonell som kan ivareta pasientene på en god måte. Legevakt og ambulanse er viktige aktører i dette samspillet. Men det er få studier som har undersøkt konsekvensen av at luftambulansen ikke kommer frem, og det er ingen undersøkelser som sier noe om hvilken betydning endring i legevaktorganisering har for luftambulansetjenesten. Dette ønsker jeg å finne mer ut av.

Hvordan vil du finne ut av det?

Jeg skal først gjennomgå alle luftambulanseoppdrag fra basen i Førde i årene 2010-2013 hvor de ikke kunne fly og finne ut om pasientene tapte leveår fordi helikopteret ikke kom frem. Videre skal jeg undersøke hva som ble gjort, hvem som var involvert og hvor lang tid det tok når annet helsepersonell måtte ta hånd om pasienten.

Jeg vil også undersøke om bruken av luftambulanse endrer seg når legevaktene forandrer organisering. Mange steder har legevakten tidligere vært små enheter i hver kommune, men nå er det vanlig med større interkommunale legevakter. En konsekvens er at avstanden mellom pasient og lege blir stor, og en vet ikke hvilken betydning dette har hatt for luftambulansen.

Til slutt ønsker jeg å sammenligne hvilke oppdrag som legebiler med anestesilege rykker ut på og hvilke oppdrag legebiler med legevaktlege rykker ut på. Mange steder i landet har legevakten fått godt utstyrte biler som benyttes ved akutte oppdrag. Jeg ønsker å undersøke i hvor stor grad legevaktlegene og anestesilegene rykker ut på samme type hendelser og finne ut om tidsforløp, tiltak og behandling er lik. Dette har i liten grad vært belyst i tidligere forskning.

Hvorfor er dette viktig?

En har lite dokumentasjon på hva som skjer med pasientene når luftambulansen ikke kommer frem og hvilken betydning endringer i legevakt har for luftambulansetjenesten. Det er avgjørende at vi dokumenterer dette vitenskapelig og ikke baserer oss på enkeltstående erfaringer.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Jeg håper å bidra til at min forskning kan tilføre ny kunnskap om organisering av prehospital akuttberedskap. Store endringer gjøres flere steder og det er viktig at en kan dokumentere hvilken konsekvenser slike endringer har og hvordan pasientene ivaretas når uforutsette ting skjer. Til pasientenes beste og for å bedre samspill og samarbeid mellom luftambulansetjenesten og legevakttjenesten.

Relaterte saker: