Skip to main content
En vindpølse mot blå himmel

Luftambulansen forklart

et kirurgisk inngrep

Regionale helseforetak
Norge er delt inn i fire helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord, De fire regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Det er staten, gjennom Helse- og omsorgsdepartementet, som er eier de regionale helseforetakene.

En vindpølse mot blå himmel

Luftambulansetjenesten helseforetak
De fire regionale helseforetakene eier Luftambulansetjenesten HF. Dette helseforetaket har ansvar for all drift av luftambulanse i Norge. Luftambulansetjenesten HF setter tjenesten ut på anbud, gjennom kontrakter med operatører. To selskaper driver i dag luftambulanse: Norsk Luftambulanse Helikopter drifter legehelikoptrene og Babcock Scandinavian AirAmbulance AS drifter ambulanseflyene.

Et ambulansefly lander

Babcock Scandinavian Air Ambulance
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS drifter ni ambulansefly på sju baser i Norge. Selskapet flyr fra Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen. Det er satt inn totalt elleve fly på åtte baser som ekstra beredskap på grunn av Covid-19. Selskapet drifter basene på kontrakt med Luftambulansetjenesten HF, og stiller med piloter og fly, samt teknikere. Helseforetakene stiller med flysykepleiere og anestesileger.

nye h135 t3h lander

Norsk Luftambulanse Helikopter
Norsk Luftambulanse Helikopter, drifter landets 13 baser for helikopter. Basene er Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Dombås, Lørenskog (2 helikoptre), Ål, Stavanger, Bergen, Førde, Arendal, Trondheim, Evenes og Kirkenes. Selskapet drifter basene på kontrakt med Luftambulansetjenesten HF, og stiller med piloter, redningsmenn og helikoptre. Selskapet har også egen teknisk base for vedlikehold. Helseforetakene bemanner helikoptrene med anestesilege.

En forsker holder opp en celleprøve

Stiftelsen Norsk Luftambulanse
En av Norges største ideelle organisasjoner, med rundt 300 000 støttespillere og mer enn 4200 støttebedrifter. Innsamlede midler fra støttespillere og -bedrifter brukes til innovasjon, utvikling, trening og kompetanseheving av mannskaper og nødetater. Dette kommer luftambulansetjenesten og pasientene til gode. Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier Norsk Luftambulanse Helikopter, som flyr på kontrakt med staten. Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansierer også legebiler på Forsvarets 330-baser.