Skip to main content

Søvn og søvnighet

For å fungere optimalt er vi alle avhengig av å sove godt og regelmessig. Hvordan påvirker det oss da å gå lange vakter, med lite eller hyppig avbrutt søvn? Tine Almenning Flaa forsker på søvn og søvnighet hos redningsmenn og piloter i luftambulansen.

Tine står ute og foran legehelikopteret
Tine Almenning Flaa

Søvn

Tine Almenning Flaa

tine.eide@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Post doktor Siri Waage, Universitetet i Bergen
Medveiledere
Førsteamanuensis Erik Zakariassen, Universitetet i Bergen / Professor Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen / Professor Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen / Førsteamanuensis Anette Harris, Universitetet i Bergen
Samarbeids­partnere
Universitetet i Bergen, NLA Helikopter

Følg Tine:

ResearchGateCristin

Hva forsker du på?

Jeg har mastergrad i psykologi, og forsker på hvordan søvn og søvnighet påvirker redningsmenn og piloter i luftambulansetjenesten. De er syv dager på vakt, og har lov til å jobbe opp til 14 timer i strekk uten søvn.

Det er viktig å understreke at vi ikke har noen indikasjoner på at dagens arbeidsordning fører til uønskede hendelser på grunn av utmattelse og tretthet. Men vi har faktisk ingen forskning som dokumenterer effekten av vaktordningen, eller hvor grensene går for når tretthet blir et problem for akkurat disse yrkesgruppene. Kunnskapen er i hovedsak erfaringsbasert. De data som finnes fra kommersiell flyvning er utfordrende å overføre til luftambulansen.

Hvordan skal du finne ut av det?

Det spesielle med min forskning, er at jeg allerede har store mengder data tilgjengelig. I 2014 og 2015 gjennomførte Universitetet i Bergen en vitenskapelig datainnsamling blant Norsk Luftambulanses redningsmenn og piloter. Dette dannet grunnlaget for det interne arbeidet med såkalt «Fatigue Risk Management» – håndtering av sikkerhet i relasjon til utmattelse.

60 redningsmenn og piloter måtte svare på spørsmål og gjennomføre tester før, under og etter en vintervakt og en sommervakt. Nå skal jeg gjøre en vitenskapelig analyse av disse dataene og publisere resultatene internasjonalt, slik at andre tjenester også kan dra nytte av kunnskapen.

I første omgang skal jeg se på søvnighet hos mannskapene over en treukersperiode sommerstid, for å finne ut om graden av søvnighet varierer. Det neste jeg skal se på er om det er noen forskjeller mellom søvn hos mannskapene om vinteren og om sommeren.

Hvorfor er dette viktig?

Piloter og redningsmenn i luftambulansen er en liten yrkesgruppe. Nesten all forskning skjer på pasientene deres, ikke på dem selv. Å vite mer om hvordan arbeidstiden og søvnmønster påvirker piloter og redningsmenn, har betydning for både deres sikkerhet og for pasientsikkerheten. Konsekvensene av menneskelige feil på grunn av tretthet og uoppmerksomhet er potensielt fatale.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Det europeiske luftfartstilsynet (EASA) har vurdert å endre arbeidstidsbestemmelsene, slik at luftambulansepiloter kun kan jobbe 12-timers vakter. Det ville i så fall ha fått store konsekvenser for hvordan norske baser er organisert – med vakter som varer én uke, med klare bestemmelser for fordelingen mellom flytid og hviletid i løpet av vaktuken (leger har en annen turnus).

Utfordringen er at arbeidstidsbestemmelser for luftambulansetjenesten ikke kan underbygges med fakta. Jeg håper at jeg gjennom min forskning kan fremskaffe kunnskap som kan gi et bedre grunnlag for å treffe beslutninger om arbeidstidsbestemmelser for piloter og redningsmenn. Til syvende og sist vil det også gi økt pasientsikkerhet.

Relaterte saker: