Skip to main content
Ambulansearbeider og sykepleier løfter pasient inn i fly

Stiftelsen Norsk Luftambulanse leder arbeidet med å lage kurs i flymedisin

Hvordan sikre en trygg transport av pasienter i fly og helikopter? Et nytt kursopplegg skal lære luftambulansepersonell å takle både turbulens, tynn luft og trange flykabiner.

Under en flytur med luftambulanse kan mye påvirke pasientenes tilstand: Hva skjer når lufttrykket i kabinen synker? Hvordan fungerer egentlig medisinsk utstyr i 8000 fots høyde? Dette er ting man ikke lærer mye om på sykepleier- eller legeutdanningen.

­– Oppe i lufta er man veldig alene. Dersom det oppstår komplikasjoner med pasienten i en ambulansebil, er det mye enklere å skaffe seg hjelp enn i et fly. Alt luftambulansepersonell som deltar i pasientbehandling må være rustet til å kunne takle dette ansvaret, sier medisinsk rådgiver Pål Madsen i Luftambulansetjenesten HF.

Samarbeid på tvers

Etter initiativ fra Luftambulansetjenesten HF, leder Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeidet med å utvikle et grunnleggende kursopplegg i flymedisin sammen med luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (operatør på ambulanseflyene), Forsvarets sanitet (som også frakter pasienter i fly og helikopter) og NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin).

– Kurset er myntet på alt luftambulansepersonell som deltar i pasientbehandling, i hovedsak flysykepleiere, luftambulanseleger og redningsmenn, opplyser fagutvikler Knut Styrkson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Her lages en opplæringsvideo med Terje Strand, som har over 30 års erfaring som luftambulanselege
DELER KUNNSKAP: Her lages en opplæringsvideo med Terje Strand, som har over 30 års erfaring som luftambulanselege. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther)

I første omgang skal personell på ambulansefly ta kurset, men på sikt skal det også tilpasses helikopter-crew.

— Det er stor stas at vi i stiftelsen ble spurt om dette, og at vi får til et så godt samarbeid mellom fagpersoner fra både det offentlige, private og ideelle. Selv om arbeidet har blitt litt forsinket på grunn av korona, gir vi nå full gass for å ferdigstille e-læringskurset like over nyttår, sier Styrkson.

Skal trene i flykabinsimulator

Tidligere fantes det teoribaserte kurs i flymedisin, men disse opphørte for et par år siden.

­– I tomrommet som oppsto, så vi muligheten til å skape et helt nytt, og mer praktisk rettet kurs. Hvorfor ikke kombinere nettundervisning, opplæringsvideoer og quizer med praktisk trening i simulator?, sier Pål Madsen.

På Gardermoen skal det rigges opp en flykabinsimulator med full medisinsk teknisk innredning og utstyr. Der skal deltakerne få trene realistisk på scenarioer, som for eksempel å ivareta pasienten ved kabintrykkfall.

I løpet av 2021 skal de første deltakerne få prøve seg. Kurset skal ta omtrent 14 dager å gjennomføre for deltakerne. Tanken er at kompetansen skal vedlikeholdes med re-trening et år senere.

– Dette er en forsiktig start. Visjonen er å utvikle et fullverdig flymedisinsk treningssenter på sikt, sier Pål Madsen.