Skip to main content

Metodisk kvalitetskontroll

Statistiker og professor Jo Røislien har ansvaret for metodeveiledning av alle SNLAs forskere, og utvikler samtidig nye statistiske metoder for forskning på akuttmedisin utenfor sykehus.

Jo Røislien

Valg av metode står helt sentralt i forskning. Resultatene fra et forskningsarbeid er direkte avhengig av metoden som har blitt brukt, så uten riktig valg av metode faller hele forskningsprosjektet sammen. Derfor er det helt sentralt at metodene som brukes passer til problemstillingen, at datamaterialet samles inn på en slik måte at det faktisk kan besvare spørsmålet vi stiller, at metoden er tilpasset datamaterialets form, og at metodene er robuste og valide.

Bruk av statistikk i medisinsk forskning regnes som en av de ti viktigste milepælene i medisin de siste tusen årene. Og kravene til metode skjerpes stadig. Når forskningen blir mer og mer spesialisert, blir samtidig forskningsmetodene mer og mer avanserte. Jo Røislien skal sørge for at forskningen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse holder metodisk mål, slik at vi kan stole på resultatene vi kommer fram til i de ulike forskningsprosjektene. Han er til enhver tid involvert i en rekke stipendiat- og forskningsprosjekter i stiftelsen, som veileder i forskningsmetode og i statistisk analyse.

I tillegg til å være seniorforsker i stiftelsen er Røislien professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Han har vært med på å skrive over 100 medisinske fagartikler, og har skrevet flere bøker. Røislien disputerte for doktorgraden ved NTNU i 2004, med avhandlingen Random field models and near well reservoir characterization. Her jobbet han med statistisk analyse og sannsynlighetsmodeller for oljereservoarer i Nordsjøen.

I sin akademiske karriere og som medisinsk statistiker har Røislien samarbeidet med mange ulike medisinske forskningsgrupper: Han har forsket på blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft, sykelig overvekt, svangerskap, rehabilitering, rus og avhengighet, i tillegg forskning på akuttmedisin utenfor sykehus. Hans arbeid i slike prosjekter spenner fra bruk av tradisjonelle statistiske metoder til å utvikle helt nye forskningsmetoder for tallinformasjon; å lage helt ny matematikk og statistikk.

Røislien er opptatt av å formidle forskning og vitenskap til alle, ikke bare fagfolk. Han har holdt mer enn 300 foredrag om hvordan vi kan formidle fagkunnskap på en slik måte at det blir forståelig og interessant. Du kjenner ham kanskje også fra TV-skjermen, der han har vært sentral foran og bak kamera, som  programleder, manusforfatter og produsent i vitenskapsserier i Norge og i andre land. For dette arbeidet har han fått flere utmerkelser, og har blant annet blitt kåret til Årets Statistikfrämjare i Sverige for det populærvitenskapelige programmet Siffer.

For tiden leder Røislien prosjektet COVID communication: Fighting a pandemic through translating science, der Stiftelsen Norsk Luftambulanse er samarbeidspartner. I dette prosjektet skal det forskes på hvordan det er best å gi informasjon til folk under en pandemi. Er det noen måter å kommunisere på som er bedre enn andre til å formidle det vitenskapelige grunnlaget for beslutninger som tas i krise?