Skip to main content

Prehospital luftveisbehandling

Kartlegging av luftveisbehandling i hele redningskjeden.

Åke Erling Andresen

Prehospital luftveisbehandling

Åke Erling Andresen

ake.erling.andresen@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Thomas Kristiansen
Medveiledere
Jo Kramer-Johansen
Samarbeids­partnere
Vestre Viken HF og Universitetet i Oslo

Å sikre at en hardt skadet eller alvorlig syk pasient får puste, er alltid første prioritet i akuttmedisinen. Stipendiat Åke Erling Andresen skal kartlegge hvordan redningskjeden utfører luftveisbehandling.

Å etablere en sikker luftvei hos pasienter med kritisk sykdom eller skade er en av de viktigste oppgavene ved prehospital behandling. Truede luftveier opptrer både hos pasienter med akutte sykdomstilfeller og hos pasienter som har vært utsatt for ulykker.

Svikt i oksygenforsyningen øker sjansen for alvorlige komplikasjoner hos disse pasientene. Å sikre fri luftvei har derfor første prioritet, og mange kjenner bokstavforkortelsene A-B-C (Airways – Breathing – Circulation) som fremhever nettopp dette. For å sikre pasienten best mulig hjelp er man avhengig av at alle instanser som behandler pasienten er best mulig rustet til å sikre pasientens luftveier.

Prosjektet ser på luftveisbehandling i alle deler av ”kjeden som redder liv”, det vil si fra brannvesen som opererer som ”First Responders”, til ambulansetjeneste, videre til legebemannet utrykningstjeneste og til slutt behandlingen som skjer i sykehusenes akuttmottak.

Prosjektet skal kartlegge praksis på forskjellige viktige områder og gi kunnskap som kan bedre den prehospitale luftveisbehandlingen for kommende pasienter.