Skip to main content

Hvordan kan vi måle kvalitet og pasientsikkerhet utenfor sykehuset?

Hvordan kan vi måle hvor gode helsetjenestene i Norge er til å gi pasientene riktig behandling, til riktig tid og på riktig måte – også utenfor sykehuset? Det skal stipendiat, sykepleier og ambulansearbeider Linn Therese Hagen se på i et nytt forskningsprosjekt.

Stipendiat Linn Therese Hagen forsker på kvalitetsindikatorer utenfor sykehus.
Linn Therese Hagen

Kvalitetsindikatorer for prehospital pasientsikkerhet

Linn Therese Hagen

linn.hagen@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Stephen Sollid, klinikkleder ved Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus, professor i prehospital akuttmedisin, Universitetet i Stavanger
Medveiledere
Siri Wiig, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, leder ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten / Øyvind Thomassen, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, overlege og seksjonsleder for luftambulansen ved Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
Samarbeids­partnere
Universitetet i Stavanger

Hva forsker du på?

Jeg skal forske på det som på fagspråket kalles kvalitetsindikatorer for prehospital pasientsikkerhet. Hvordan kan vi måle kvaliteten på behandlingen som gis utenfor sykehus, hva er det som har betydning for kvaliteten her?

I dag har vi mange standarder for hvordan vi kan måle kvaliteten på behandlingen som gis inne på sykehuset. Men det er få som måler kvaliteten på behandlingen som gis av ambulansetjenesten før pasientene kommer til sykehus.

Pasientsikkerhet handler om hvor gode vi er på å gi pasientene riktig behandling, til riktig tid og på riktig måte. Det er sannsynligvis andre forhold som påvirker pasientsikkerheten i for eksempel ambulansetjenesten enn på en sykehusavdeling. Det vil jeg se på.

Hvordan skal du finne ut av dette?

I dette arbeidet ønsker jeg blant annet å gå gjennom hendelsesrapporter og uønskede hendelser i den prehospitale tjenesten, og gjøre det som på fagspråket kalles en kvalitativ studie, der jeg intervjuer helsepersonell som jobber prehospitalt.

Kartleggingen skal til slutt danne grunnlaget for en tredje og siste studie. Her vil en gruppe eksperter bli invitert til å jobbe sammen og bli enige om standarder som har betydning for kvalitet i behandlingen som gis prehospitalt.

Målet er å samle kunnskap om hvilke utfordringer som påvirker pasientsikkerheten utenfor sykehuset.

Hvorfor er dette viktig?

Helsetjenestene i Norge er blant de beste i verden. Men selv om de fungerer godt kan det skje feil. Det kan også være mangler eller uønsket variasjon, som betyr at helsehjelpen ikke følger anbefalte standarder. Da må vi først vite hva som faktisk er de standardene vi ønsker å ha, og definere hva kvalitet er.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasienter og prehospital medisin?

Forskningen vil være nyttig fordi vi i fremtiden vil vite mer om kvaliteten på behandlingen som gis til pasientene før de kommer til sykehus, og hvordan vi kan gjøre det enda bedre enn i dag.


Relaterte saker: