Skip to main content
Fjellmedisinsk forskningsklynge

Forskningsklyngen i Bergen: Fjellmedisin


Forskningsklyngen i Bergen ble etablert i 2014. Etter hvert som aktiviteten økte ble det behov for en formell forankring, og i 2020 ble det etablert et trepartssamarbeid der Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus samarbeider om en fjellmedisinsk forskningsklynge.


Dette samarbeidet skal gjøre det mulig å etablere flere tverrfaglige og tverretatlige prosjekter, øke kompetansen på større studier i snøen og på fjellet, og gi bedre undervisning. Og aller viktigst: Arbeidet skal bidra til å øke overlevelsen til personer som blir skadet eller syke ute i terrenget.

Når snø, kulde eller mørke påvirker den medisinske behandlingen kan selv enkle skader bli vanskelige og kompliserte. Fjellmedisin handler ikke bare om behandling av skader og sykdom under disse forholdene, men også om forebygging: Om undervisning og formidling til befolkningen. Fjellmedisin utøves altså av luftambulansen, den frivillige og profesjonelle redningstjenesten, bil- og båtambulanse, vanlige turfolk og ikke minst kommunehelsetjenesten som rykker ut til pasienter i terrenget.

Forskningsklyngen for fjellmedisin er den første i sitt slag i Norge, men i andre land er det store etablerte miljøer på feltet som vi samarbeider med. I tillegg har forskningsklyngen samarbeid med nasjonale aktører som SINTEF, de fire regionale helseforetakene og den frivillige redningstjenesten.

Seniorforskere

Stipendiater

Andre som er tilknyttet forskningsklyngen