Skip to main content

Forskningsklyngen i Bergen: Fjellmedisin og redningsteknikk

Forskningsklyngen i Bergen ble etablert i 2020. Her samarbeider Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus om forskning på fjellmedisin og redningsteknikk.

Dette samarbeidet skal gjøre det mulig å etablere flere tverrfaglige og tverretatlige prosjekter, øke kompetansen på større studier i snøen og på fjellet, og gi bedre undervisning. Og aller viktigst: Arbeidet skal bidra til å øke overlevelsen til personer som blir skadet eller syke ute i terrenget.

Når snø, kulde eller mørke påvirker den medisinske behandlingen kan selv enkle skader bli vanskelige og kompliserte. Fjellmedisin handler ikke bare om behandling av skader og sykdom under disse forholdene, men også om forebygging: Om undervisning og formidling til befolkningen. Fjellmedisin utøves altså av luftambulansen, den frivillige og profesjonelle redningstjenesten, bil- og båtambulanse, vanlige turfolk og ikke minst kommunehelsetjenesten som rykker ut til pasienter i terrenget. 
 
Redningsteknikk omfatter alt som har med søk og redning å gjøre: Arbeidet som gjøres av redningsmennene i luftambulansen, av politiet, og jobben som utføres av redningsgrupper som Røde Kors og Norske redningshunder.
 
Forskningsklyngen for fjellmedisin og redningsteknikk er den første i sitt slag i Norge, men i andre land er det store etablerte miljøer på feltet som vi samarbeider med. I tillegg har forskningsklyngen samarbeid med nasjonale aktører som SINTEF, de fire regionale helseforetakene og organisasjoner innen politi, brann og redning.

Seniorforskere

Stipendiater