Skip to main content

Fjellmedisin, fjellredning og redningsteknikk

Lars Nessa er redningsmann i Norsk Luftambulanse og redningsteknisk rådgiver i forskningsklyngen for fjellmedisin.

Nessa er utdannet sykepleier, med spesialisering i anestesisykepleie. Han har jobbet som anestesisykepleier ved Stavanger universitetssjukehus fra 2011 til 2016, og har siden 2016 arbeidet som redningsmann og instruktør i luftambulansen, ved basen i Stavanger. Som sykepleier har han erfaring fra legevakt og ambulanse i tillegg til anestesiavdelingen.
 
I forskningsklyngen for fjellmedisin har Nessa en stilling som redningsteknisk rådgiver I klyngen arbeider Nessa med både redningsrelaterte temaer og fjellmedisinske temaer. Han har blant annet ansvar for å koordinere prosjekter, fasilitere samlinger, undervise og formidle. Nessa skal være et kontaktpunkt inn mot operative fjellredningsmiljøer. 
 
Lars Nessas fjellmedisinske løpebane går tilbake til 2008, da han deltok på sitt første fjellmedisinske seminar i Norge. Han har senere fullført Scandinavian Diploma in Mountain Medicine, og gjennomført videreutdanningskurs i Storbritannia og Sveits. Og kanskje like viktig som den formelle kompetansen er erfaringen han har opparbeidet gjennom traving i alpine fjell i Romsdal og på Sunnmøre i mange år, og nettverket i fjellmiljøet som han har opparbeidet her.
 
Nessa er nå i ferd med å ferdigstille en mastergrad i anestesisykepleie ved Universitetet i Stavanger. I masteroppgaven skal han kartlegge behovet for sterke smertestillende i alpin redning. Bakgrunnen for dette arbeidet er Nessas engasjement i Rogaland Alpine Redningsgruppe. Dette er en gruppe med klatrere som bistår Hovedredningssentralen ved redning i bratte fjellvegger. Her har Lars Nessa vært aktiv siden 2006, og leder fra 2014 til 2022. Han håper gjennom forskningsprosjektet å kunne bidra til bedre sikkerhet i fjellet.