Skip to main content

Håndtering av nedkjølte pasienter

Hvordan kan vi best ta hånd om syke og skadde pasienter i kalde omgivelser? Det er noe av det Ane Marthe Helland skal se på i sitt doktorgradsarbeid.

I en kontainer utenfor Haukeland universitetssykehus legges 15 forsøkspersoner med pustemaske og en rekke sensorer på kroppen. De har på våte klær og en vifte blåser kald luft over dem. Forskerne tester en ny metode for å senke kroppstemperaturen på forsøkspersoner til 35 grader, som kan kalles mild hypotermi. Fremgangsmåten skal senere brukes i flere planlagte forsøk der man skal prøve å finne bedre måter å varme opp nedkjølte pasienter på.
Ane Marthe Helland

Hypotermi

Ane Marthe Helland

ane.marthe.helland@norskluftambulanse.no

Hovedveileder
Øyvind Thomassen, overlege og seksjonsleder for luftambulansen ved Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Medveiledere
Guttorm Brattebø, overlege ved Haukeland universitetssjukehus, professor i traumatologi ved Universitetet i Bergen / Jörg Assmus, biostatistiker ved Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus / Øystein Wiggen, seniorforsker ved SINTEF
Samarbeids­partnere
Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, SINTEF

Hva forsker du på?

Jeg forsker på hvordan vi skal håndtere nedkjølte, kalde pasienter utenfor sykehus. På fagspråket kalles dette hypotermi. Temaet er veldig aktuelt i Norge, med klimaet og geografien vi har. Det kan gjelde turgåere som blir skadet på fjellet, fiskere som faller i havet eller mennesker i trafikkulykker.

Hvordan skal du finne ut av dette?

Vi vil utvikle en metode som kan brukes til å kjøle ned friske frivillige. I studien sammenligner vi personer som får en behandling med personer som ikke får en behandling. Hypotermi er et vanskelig felt å forske på, da man av etiske grunner ikke har kunnet gjennomføre studier på pasienter, fordi vi vet at det ville vært skadelig for den gruppen som ikke blir behandlet for sin hypotermi.
 
Vi har gjort en systematisk kartlegging av forskningslitteraturen som foreligger, og har brukt resultatene til å utvikle en nedkjølingsprotokoll, som enkelt forklart er en plan for hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Metoden vil bli testet i et kuldekammer med nøye overvåking av deltagerne, for å forsikre oss om at den er trygg før vi tar den i bruk ute i felt, for eksempel på fjellet. Det vi skal gjøre er å kontrollert kjøle ned friske frivillige til en mild hypotermi.

Hvorfor er dette viktig?

En skadet pasient som også blir kald har høyere risiko for død enn en skadet pasient med normal kroppstemperatur. Som et ledd i arbeidet for at flere nedkjølte pasienter skal overleve, trenger vi å kartlegge nedkjølingsprosessen og studere hvordan vi best kan varme dem opp igjen. Vi håper at funnene vil bidra til enda bedre håndtering av syke og skadde pasienter i kalde omgivelser i fremtiden.

Relaterte saker: