Skip to main content

Oppvarming av nedkjølte pasienter utenfor sykehus

Hvordan skal vi på best mulig måte varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus? Det vil lege og stipendiat Sigurd Mydske undersøke.

Stipendiat Sigurd Mydske
Sigurd Mydske

Oppvarming av nedkjølte pasienter utenfor sykehus

Sigurd Mydske

sigurd.mydske@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Øyvind Thomassen, overlege og seksjonsleder for luftambulansen ved Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Medveiledere
Guttorm Brattebø, overlege ved Haukeland universitetssjukehus, professor i traumatologi ved Universitetet i Bergen / Jörg Assmus, biostatistiker ved Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus, seniorforsker ved NORCE / Øystein Wiggen, seniorforsker ved SINTEF

Samarbeids­partnere
Helse Bergen HF, Universitetet i Bergen, SINTEF

Hva forsker du på?

Jeg forsker på det som på fagspråket kalles aktiv oppvarming og hvordan vi på best mulig måte kan varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus.

Når kroppen kjøles ned blir man hypoterm. En person er hypoterm når kroppens kjernetemperatur er lavere enn 35 grader. Kraftig nedkjøling er en velkjent dødsårsak i Norge. Det kan ramme turgåere som er blitt skadet eller blir sittende fast på fjellet om vinteren eller fiskere som har falt i havet. I tillegg øker risikoen for alvorlig blødning dersom man er nedkjølt etter for eksempel en trafikkulykke.

Vi ønsker å finne ut av hvordan vi på best mulig og sikrest mulig måte kan få varmet opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus og få gjenopprettet normal kroppstemperatur. Begrepet «aktiv varme» betyr at vi tilfører varme til pasienten fra en varmekilde, for eksempel en varmeflaske eller et varmeteppe. Hvordan skal vi varme dem opp, og hvilken metode er mest effektiv? Hvor mye varme trenger vi å tilføre? Hvor mye varme er det trygt å tilføre? Dette er spørsmål vi ønsker å svare på.

Hvordan skal du finne ut av det?

Vi planlegger å gjøre flere kliniske studier for å forsøke å svare på de ulike spørsmålene. Vi har et konsept som vi kaller for Fjell-laboratoriet som går ut på å flytte tradisjonelle laboratorieforsøk utendørs og gjøre avanserte vitenskapelige eksperimenter i mest mulig realistiske omgivelser. Disse eksperimentene utføres på friske, frivillige forsøkspersoner, og det er veldig strenge etiske og sikkerhetsmessige regler som må overholdes. Vi planlegger å kjøle forsøkspersonene forsiktig ned og deretter varme dem opp på ulike måter for å se hvilken måte som er mest egnet.

Vi vil gjøre en rekke avanserte målinger av forsøkspersonene underveis (blodtrykk, puls, temperatur, pustefrekvens etc.) for å få gode forskningsdata og for å hele tiden vite at forsøkspersonenes sikkerhet er ivaretatt.

Hvorfor er dette viktig?

Alvorlig nedkjøling, eller hypotermi, er en farlig tilstand. Viktige prosesser i kroppen fungerer dårligere, og både immunforsvaret, kognitiv funksjon og blodets evne til å koagulere og stoppe blødninger svekkes betydelig jo kaldere en person blir.

Hypotermi er spesielt farlig hvis det oppstår i kombinasjon med alvorlig skade. Siden blodplatene i blodet fungerer dårligere når mennesker er kalde vil det ta lenger tid før blødninger stopper av seg selv, og vi vil risikere å blø mer enn vi ville gjort med normal kroppstemperatur. Vi vet at en person har bedre sjanse for å overleve en alvorlig skade hvis personen har normal kroppstemperatur sammenliknet med om hun eller han får samme skade og samtidig er nedkjølt.

Tidligere har det vært ment at det kan være farlig å varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus. Man skulle hindre at de ble kaldere enn de var, men de skulle ikke varmes opp fordi man mente dette kunne gi alvorlig blodtrykksfall eller hjerterytmeforstyrrelser. Det har imidlertid vist seg å være svært få vitenskapelige holdepunkter for dette, og det er derfor i dag anbefalt at vi skal forsøke å varme opp pasienter utenfor sykehus. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke hvordan dette skal gjøres på mest mulig effektiv måte.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital akuttmedisin?

Vi håper å kunne finne ut hvordan vi på mest mulig effektiv måte skal varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus, slik at de som jobber i luftambulansetjenesten, ambulansetjenesten og i den frivillige redningstjenesten kan gi pasientene best mulig behandling og best mulig sjanse for å overleve.

Relaterte saker: