Skip to main content

Lørenskog: Avanserte behandlingsmetoder

I forskningsklyngen i Lørenskog samarbeider Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo om forskningsprogrammer innen nyfødttransportmedisin, bruk av legemidler utenfor sykehus, avansert gjenoppliving, samt behandling og transport av koronapasienter.

Det er ofte vanskelig å gi smertestillende medikamenter i et venekateter – altså rett i blodåren – til pasienter utenfor sykehus. Pasienten kan være skadet, kanskje er det mørkt og kaldt, og noen er redde for stikk. Samtidig vet vi at det kan ha skadelig langtidseffekt på pasienter å ikke få effektiv smertestillende behandling. I et forskningsprosjekt skal vi forske på smertebehandling i ambulanse, og studere bruk av to typer smertestillende medikamenter i ambulansetjenesten: Et som kan gis som en sprut i nesen og et som kan pustes inn. Prosjektet er et samarbeid med Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo.

Å fly de minste pasientene

Å fly de aller minste pasientene er blant de mest krevende oppdragene luftambulansen har. Derfor forsker vi på transport av nyfødte og for tidlig fødte barn som må fraktes med helikopter, fly eller veiambulanse mellom lokalsykehus og universitetssykehus. Mange av spedbarna er alvorlig syke, er ofte i kuvøse, og må ha nøye oppfølging og behandling under transporten. De må flys i all slags vær, vinter og sommer. Samtidig er nyfødte ekstra følsomme for ytre påvirkninger som støy, vibrasjoner og temperaturforandringer, og slike transportreiser kan være en stor påkjenning for barna. Hvordan kan vi gjøre det så skånsomt og trygt som mulig? Det ønsker våre forskere å finne ut. Prosjektet er et samarbeid med Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

I Lørenskog-klyngen forsker vi også på bruk av helikopter ved store ulykker og ved redningstekniske operasjoner, utkallingskriterier, og hvordan vi kan sikre at luftambulansen kan brukes på best mulig måte. Luftambulansetjenesten får stadig flere oppdrag, og det er store kostnader knyttet til tjenesten. Kan vi finne metoder, tiltak og kriterier for å bli enda flinkere til å fly til de pasientene som trenger luftambulanse mest?

Nye prosjekter under koronapandemien

Intensivpasientene er de sykeste, de som trenger støtte til en eller flere sviktende organfunksjoner. De må få spesiell overvåking og behandling på en intensivavdeling. Hvis de må flyttes til et universitetssykehus som har enda mer avansert behandling, eller hvis de skal fraktes tilbake til sitt hjemsykehus, må de fraktes med det vi kalles intensivtransporter, i ambulanse, helikopter eller ambulansefly. Vi forsker på hvordan vi kan gjøre intensivtransporter tryggest mulig ved å sikre gode systemer og rutiner.

Da koronapandemien brøt ut tok forskerne på Lørenskog initiativ til prosjekter for å forske på behandling og transport av koronapasienter. Sammen med luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus har vi jobbet med å kartlegge smittetransporthåndtering, mulige risikoområder og lære av erfaringene vi gjør, til denne pandemien og senere. Vi har også sett på det som på fagspråket kalles stille hypoksemi: Mange koronapasienter går hjemme i mange dager med dårlig pust og for lite oksygen i blodet, uten at de selv eller de nærmeste merker det. Egentlig er de da ganske syke. Forskerne er på hvorfor det er slik, hvilke medisinske årsaker som ligger bak, og hvordan legene best kan behandle slike pasienter.

Seniorforskere

Stipendiater

Siste saker: