Skip to main content

Avansert klinisk luftambulansemedisin, traumesystemer og katastrofemedisin

Marius Rehn er fagsjef for forskning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og seniorforsker i forskningsklyngen vår i Lørenskog. Han sitter også i komiteen som utarbeider felles nordiske retningslinjer for klinisk praksis innen anestesi og intensivmedisin.

Marius Rehn

Marius Rehn

Seniorforsker

marius.rehn@norskluftambulanse.no

Rehn er overlege i anestesiologi, og jobber ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus og ved Anestesiavdelingen ved Rikshospitalet, OUS. Tidligere har han jobbet i to år som lege i London´s Air Ambulance. Rehn har også bakgrunn som redningsmann på Sea King redningshelikopter ved 330-skvadronen på Ørland, og som minedykker i Forsvaret.

Marius Rehn er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Her er han ansvarlig for delemnet i katastrofemedisin, som er en del av masterutdanningen i prehospital akuttmedisin. Rehn var også sentral da dette masterprogrammet ble utviklet gjennom et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og universitetet.

Rehns forskningsområder er avansert klinisk luftambulansemedisin, traumesystemer og katastrofemedisin. Han er fagsjef for forskning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og seniorforsker ved forskningsklyngen i Lørenskog. Her samarbeider stiftelsen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus om forskningsprogrammer innen nyfødttransportmedisin, bruk av legemidler utenfor sykehus, avansert gjenoppliving, samt behandling og transport av koronapasienter.

Her i stiftelsen er Marius Rehn hovedveileder for Kristin Tønsager, som ser på hvor god kvaliteten er på dataene vi samler inn og registrerer ved behandling av skutt syke og skadde pasienter. Rehn er også biveileder for stipendiatene Jostein Rødseth Brede, Tone Solvik-Olsen, Marit BekkevoldLars Olav Fjose og Martin Samdal.

Marius Rehn er redaktør i tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I tillegg er han med i The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI, som er en paraplyorganisasjon for alle de skandinaviske anestesiologiforeningene. Rehn er norsk representant i SSAIs komite som utarbeider felles nordiske retningslinjer for klinisk praksis innen anestesi og intensivmedisin.

Her i stiftelsen er Marius Rehn hovedveileder for Kristin Tønsager, som ser på hvor god kvaliteten er på dataene vi samler inn og registrerer ved behandling av skutt syke og skadde pasienter. Rehn er også biveileder for stipendiatene Jostein Rødseth Brede, Tone Solvik-Olsen, Marit BekkevoldLars Olav Fjose og Martin Samdal.

Marius Rehn er redaktør i tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I tillegg er han med i The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI, som er en paraplyorganisasjon for alle de skandinaviske anestesiologiforeningene. Rehn er norsk representant i SSAIs komite som utarbeider felles nordiske retningslinjer for klinisk praksis innen anestesi og intensivmedisin.

Marius Rehn er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Han disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2012 med en avhandling om traumesystemer: Field triage of victims of trauma. Efficacy of trauma team activation protocols. I sitt doktorgradsarbeid viste Rehn og hans medarbeidere at en nivådelt skadeomsorg øker pasientsikkerheten og reduserer ressursbruken.