Skip to main content

Avansert klinisk luftambulansemedisin, traumesystemer og katastrofemedisin

Marius Rehn er fagsjef for forskning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og seniorforsker i forskningsklyngen vår i Lørenskog. Han er også professor ved Universitetet i Oslo.

Marius Rehn

Marius Rehn

Seniorforsker

marius.rehn@norskluftambulanse.no

Rehn er overlege i anestesiologi, og jobber ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus og ved Anestesiavdelingen ved Rikshospitalet, OUS. Tidligere har han jobbet i to år som lege i London´s Air Ambulance. Rehn har også bakgrunn som redningsmann på Sea King redningshelikopter ved 330-skvadronen på Ørland, og som minedykker i Forsvaret.

Marius Rehn er professor ved Universitetet i Oslo. Rehns forskningsområder er avansert klinisk luftambulansemedisin, traumesystemer og katastrofemedisin. Han er fagsjef for forskning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og seniorforsker ved forskningsklyngen i Lørenskog. Her samarbeider stiftelsen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus om forskningsprogrammer innen nyfødttransportmedisin, bruk av legemidler utenfor sykehus, avansert gjenoppliving, samt behandling og transport av koronapasienter.

Her i stiftelsen er Marius Rehn hovedveileder for Lars Jacobsen, som forsker på om vi kan stille hjerteinfarktdiagnosen allerede i ambulansen ved å bruke ultralyd og blodprøver. Rehn er også biveileder for stipendiatene Tone Solvik-OlsenMarit BekkevoldBjørn Hoftun Farbu, Randi Simensen og Sole Lindvåg Lie.

Marius Rehn er sjefredaktør i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I tillegg er han med i The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI, som er en paraplyorganisasjon for alle de skandinaviske anestesiologiforeningene. Rehn er norsk representant i SSAIs komite som utarbeider felles nordiske retningslinjer for klinisk praksis innen anestesi og intensivmedisin.

Marius Rehn er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Han disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2012 med en avhandling om traumesystemer: Field triage of victims of trauma. Efficacy of trauma team activation protocols. I sitt doktorgradsarbeid viste Rehn og hans medarbeidere at en nivådelt skadeomsorg øker pasientsikkerheten og reduserer ressursbruken.