Skip to main content

Smertebehandling i ambulanse

Når ambulansepersonell har pasienter med smerter er målet å få gitt god smertelindrende behandling så fort og effektivt som mulig. Men dette kan noen ganger være vanskelig ute i felt. Kan ambulansearbeidere gi smertebehandling på andre måter enn med sprøytestikk? Det skal paramedic og stipendiat Randi Simensen undersøke i PreMeFen-studien.

Periode
Pågående
Hovedveileder
Fridtjof Heyerdahl, overlege ved Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus, forsker ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, seniorforsker, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Medveiledere
Marius Rehn, overlege ved Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, fagsjef forskning, Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Jostein Hagemo, overlege ved Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus, forsker ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, seniorforsker og fagkonsulent seksjon utvikling, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Samarbeids­partnere
Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Hva forsker du på?

Jeg skal forske på smertestillende behandling av voksne utenfor sykehus. Jeg ønsker å se om pasienter får god smertelindring med to typer medikamenter som kan gis i ambulansen uten sprøyter. Studien har navnet PreMeFen.

I ambulansetjenesten er det vanlig å behandle sterke smerter ved å legge inn en kanyle i blodåren og gi morfin intravenøst. Dette er god behandling. Men i noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle i en vene. Noen er redde for sprøytestikk, kanskje er det mørkt og kaldt på skadestedet, og det kan være teknisk vanskelig. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring. Det finnes andre måter å gi smertelindring på, og vi ønsker å undersøke om disse er like bra som å gi morfin intravenøst.

Det har ikke vært gjort så mange store forskningsstudier i ambulansetjenesten, og jeg vil også se litt nærmere på hvordan det er å gjennomføre studier og arbeide med forskning i ambulansetjenesten.

Hvordan skal du finne ut av dette?

Blant pasientene som takker ja til å bli med i studien vil den ene gruppen få medisinen Methoxyfluran, som er en medisin som pustes inn gjennom en pipe. Selv om denne behandlingen har vært brukt lenge i noen deler verden er den ganske ny for oss her i Norge.

Den andre gruppen får den smertestillende medisinen Fentanyl, og denne gis som nesespray. Dette stoffet er i slekt med morfin, og har vært brukt lenge. Men å gi det som nesespray er ganske nytt.

Den siste pasientgruppen får morfin intravenøst, og denne behandlingen har vært brukt i flere tiår. Denne gruppen tjener som sammenligning mot de to nyere behandlingsmåtene. Disse pasientene får en kanyle i en blodåre for å få medisin.

Vi samarbeider med Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus om studien, og rundt 300 pasienter fra Innlandet skal inkluderes i PreMeFen-studien. Det er de ansatte i ambulansetjenesten i Innlandet som skal være studiearbeidere og innehente data. Pasienter som inkluderes i studien kan ha både medisinske smerter som brystsmerter og magesmerter, eller smerter på grunn av skader.

Hvorfor er dette viktig?

Det er ikke forsket nok på smertestillende behandling utenfor sykehus. Som paramedic i ambulansetjenesten har jeg mange ganger ute på oppdrag ønsket meg andre alternativer til smertelindring enn å måtte legge kanyle i en blodåre før vi kan starte med å gi smertebehandling.

Hvis vi må legge veneflon kan det gjøre at vi kommer sent i gang med å gi smertelindring, og det er ikke optimalt for pasienten. Det kan også ha en negativ langtidseffekt for pasienter å ikke få effektiv smertelindrende behandling.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasienter og prehospital medisin?

Hvis vi finner ut at en eller begge av disse nye metodene er like bra som intravenøs morfin kan vi bedre smertebehandlingen i ambulansetjenesten, til nytte for både pasienter og ambulansearbeidere. Og kanskje kan det bidra til at pasienter får smertelindrende behandling av oss i ambulansetjenesten tidligere. En stor studie som PreMeFen-studien kan gi oss svar som hele ambulanse-Norge vil kunne trekke erfaringer fra.

Relaterte saker: